Obstarávanie

Neonatálne NIRS senzory (sondy) kompatibilné s prístrojom FORE-SIGHT Elite


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
520,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33000000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Neonatálne jednorázové senzory (sondy) pracujúce metódou NIRS (infračervená spektroskopia) slúžia na získanie kontinuálneho záznamu, ktorý odzrkadľuje balans medzi dodávkou a konzumpciou kyslíka v meranom tkanive. Sú umiestňované na povrch tela novorodenca, pričom snímajú hodnoty saturácie v reálnom čase. NIRS je moderná metóda, ktorej prínos je zjavný hlavne na jednotkách intenzívnej starostlivosti. ; Používa sa hlavne na sledovanie účinnosti diagnosticky-terapeutických postupov u ochorení, pri ktorých mnohokrát nie je ich progres klinicky zjavný (intraventrikulárna hemorágia, hypoxicko-ischemická encefalopatia)

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Neonatálny senzor kompatibilný s prístrojom FORE-SIGHT ELITE, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×