Obstarávanie

Vodorovné dopravné značenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
180 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
130 416,66
Zaplatené:
72.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233221-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m
Množstvo:
455000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

obnova pôvodného a realizácia nového vodorovného dopravného značenia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Spôsob realizácie:, Hodnota / charakteristika: - v reflexnej úprave s posypom balotinou pod tlakom s použitím náterovej hmoty; Technické vlastnosti: Technické a kvalitatívne zabezpečenie:, Hodnota / charakteristika: - s vhodným strojovým zariadením zabezpečujúcim ostrohranné rozlíšenie čiary a vybavené automatickým meraním kadencie čiar a v kvalite zodpovedajúcej norme STN 01 8020.; Technické vlastnosti: Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný náterový materiál :, Hodnota / charakteristika: - musí spĺňať STN EN 1436+A1 ( minimálna dávka farby , hrúbka nástreku, reflexnosť, retroreflexnosť, koeficient jasu, hodnota protišmykovej odolnosti) ; Technické vlastnosti: Prerušovaná čiara pri výjazdoch, vjazdoch (BUS, parkovisko, odstavná plocha) a križovatkách - použitie len pri súvislej (plnej čiare), Hodnota / charakteristika: Cyklus = 150; medzera = 75; čiara = 75; Technické vlastnosti: Prerušovaná čiara pred súvislou (plnou) čiarou, Hodnota / charakteristika: Cyklus = 900; medzera = 200; čiara = 700; Technické vlastnosti: Prerušovaná čiara mimo obce, Hodnota / charakteristika: Cyklus = 1 200; medzera = 700; čiara = 500; Technické vlastnosti: Prerušovaná čiara v obci, Hodnota / charakteristika: Cyklus = 1 000; medzera = 600; čiara = 400; Technické vlastnosti: Prerušovaná čiara v súbehu so súvislou (plnou) čiarou, Hodnota / charakteristika: Cyklus = 1 000; medzera = 400; čiara = 600

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Deliaca čiara š. 0,125 m - biela farba s reflexnou úpravou, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 255 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vodiaca čiara š. 0,250 m - biela farba s reflexnou úpravou, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 200 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dávka farby, Jednotka: kg/m2, Minimum: 0,75, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dávka perál, Jednotka: kg/m2, Minimum: 0,30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Požadovaná hodnota retroreflexnosti (1x), Jednotka: mcd/m2, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 4 156 500,00 20% EUR 21. August 2017 144315

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×