Obstarávanie

Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 636,50
Konečná suma(Bez DPH):
5 530,41
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44000000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: oceľové zvodidlá musia spĺňať protikoróznu ochranu podľa EN ISO 1461, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: požadujeme predložiť prehlásenie o zhode výrobku, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: oceľové zvodidlá musia spĺňať normu STN EN 1317-2, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: zvodnica EZK-systém 1/3,80 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: zvodnica EZK - systém 1/6,00 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: stĺpik C 100x60x25 L=1,5 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: strmeň S1 -držiak zvodnice, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: zosilnenie styku pásikom 300x65x5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: plochá spojka 2x50x120, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RAVEN a.s. 1 6 636,50 20% EUR 17. August 2017 144281

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×