Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Kysucké Nové Mesto, 3. časti (1. časť k.ú. Snežnica - 1 úsek; 2. časť k.ú. Rudina - 3 úseky; 3. časť k.ú. Kys.Lieskovec - 2 úseky)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
78 913,17
Zaplatené:
62.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
13706.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zosilnenie povrchu cesty

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Dĺžka opravy 1. časti, k.ú SNEŽNICA (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 300; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 1. časti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,00; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka 1. časť, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7 800; Technické vlastnosti: 1.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7 800; Technické vlastnosti: 1.3 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7 800; Technické vlastnosti: 1.4 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 450; Technické vlastnosti: 1.5 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka opravy 2. časti, k.ú RUDINA (3 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 709; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 2. časti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka 2. časť, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 256; Technické vlastnosti: 2.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 2.2 Frézovanie asfaltového krytu na mostoch, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: 2.3 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: 2.4 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 256; Technické vlastnosti: 2.5 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 256; Technické vlastnosti: 2.6 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: 2.7 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 3. Dĺžka opravy 3. časti, k.ú KYSUCKÝ LIESKOVEC (2 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 3. časti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,9; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka 3. časť, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 650; Technické vlastnosti: 3.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 3.2 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 655; Technické vlastnosti: 3.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 650; Technické vlastnosti: 3.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 650; Technické vlastnosti: 3.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 3.6 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 3.7 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 7 94 695,81 20% EUR 14. August 2017 143992

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×