Obstarávanie

Reagencie na prácu s RNA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
438,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24960000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Súprava s vysokou kapacitou RNA-cDNA ™ je zjednodušená súprava reverznej transkripcie, ktorá je navrhnutá pre optimálnu výkonnosť pomocou TaqMan® Gene Expression Master Mix, Power SYBR® Green PCR Master Mix a ďalších PCR enzýmov. Súprava má rýchly krátky reakčný čas (zvyčajne 30-60 minút), jednoduchý pracovný postup s niekoľkými krokmi pipety (2 tuby), spoľahlivý reverzný prepis oboch hojných a obmedzených cieľov, flexibilný optimalizovaný dvojstupňový protokol, ktorý umožňuje niekoľko reakcií PCR z jednej reverznej transkripčnej reakcie; Súprava obsahuje 1 x 50 μl 20X Enzýmovej zmesi (proteín MuLV a inhibítora RNázy) a 1 x 500 μl 2X RT Buffer Mix (obsahuje dNTP, náhodné oktaméry a oligo dT-16).Vlastnosti súpravy: Reverzná transkriptáza: MultiScribe ™, Reakčný formát: SuperMix alebo Master Mix, Pre typ vzorky RNA, Konečný produkt: cDNA (prvé vlákno), Veľkosť konečného produktu: 7 kb alebo menej, Optimálna reakčná teplota: 37 ° C. Kvalita 4387406.; 2. Oligo(dT)20 primery s 20 deoxythymidylic acid zvyškami, ktoré hybridizujú k poly(A) chvostom mRNA a môžu byť použité ako primery pre syntézu prvého vlákna cDNA s reversnou transcriptasou. Primer je dodávaný v destilovanej MilliQ vode bez RNAáz o koncentrácii 50 μM v 50 mikrolitroch. Primer je na 5' konci fosforylovaný. Oligo(dT)20primer je možné použiť s Sensiscript Reverse Transkriptázou, Omniscript Reverznou Transkriptázou, Superscript III RNase H-Reverse Transcriptase, ThermoScript RNase H-Reverse Transcriptasou a Cloned AMV Reverse Transcriptasou. Kvalita 18418020.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. High-Capacity RNA-to-cDNA™ 50 reakcií*, Jednotka: súprava, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Oligo(dT)20 primery 50 mikrolitrov*, Jednotka: balenia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: *alebo ekvivalent, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×