Obstarávanie

Stravné lístky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola, Prakovce 282
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 315,48
Zaplatené:
97.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30199770-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
6500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.; Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: názov a logo dodávateľa; Technické vlastnosti: stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: rok platnosti stravnej poukážky; Technické vlastnosti: stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: ochranné prvky proti falšovaniu pre tlač cenných papierov; Technické vlastnosti: stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: nominálnu hodnotu stravnej poukážky; Technické vlastnosti: balenie, Hodnota / charakteristika: obálkovým systémom na každého zamestnanca

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: nominálna hodnota jedného stravného lístka, Jednotka: Eur, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,50; Technické vlastnosti: predpokladané množstvo odberu, Jednotka: ks, Minimum: 500, Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: provízia vrátane DPH a služieb, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 4 22 315,48 0% EUR 31. Júl 2017 143020

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×