Obstarávanie

Kvapalinový chromatograf s kvartérnou analytickou pumpou a s DAD detektorom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
26 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
23 460,00
Zaplatené:
89.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kvapalinový chromatograf pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu vybraných druhov analytov prítomných v matriciach rôzneho charakteru s možnosťou akvizície 3D dát; Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf s operačným tlakom do 62 MPa v celom rozsahu pracovného prietoku do 10 ml/min, s technológiou spájania jednotlivých modulov využitím „Viper Fingertight Fitting system“ (alebo ekvivalent) s nulovým mŕtvym objemom, s možnosťou termostatovania analytických kolón až do 80 °C, s kvartérnou analytickou pumpou a s DAD detektorom.; Požadované technické parametre: Kvapalinový chromatograf s technológiou spájania jednotlivých modulov využitím „Viper Fingertight Fitting system“ (alebo ekvivalent) s nulovým mŕtvym objemom.; Pumpa: - kvartérna analytická pumpa s duálnymi piestami usporiadanými v sérii s nastaviteľným prietokom pumpy: 0,001-10,00 ml/min; - vstavaný odplyňovač mobilne fázy: 4-kanálový; - nízkotlakové zmiešavanie; - presnosť prietoku maximálne 0,05 % RSD; - správnosť prietoku analytickej pumpy: ±0,1%; - operačný tlak analytickej pumpy až do 62 MPa; Autosampler: - s kapacitou zásobníka pre 2 ml vialky minimálne 100 ks; - rozsah dávkovaného objemu autosamplera: 0,01-100 µl; - presnosť dávkovania autosamplera maximálne 0,25 % RSD; - krížová konatmibácia maximálne 0,004%; - dávkovací cyklus pre 5 µl maximálne 15 s; - možnosť termostatovania vzoriek od 4 do 45 °C; Termostat kolón: - nastaviteľný rozsah teplôt od 5 °C do 80 °C; - správnosť teploty termostatu kolón: ±0,5 °C; - presnosť teploty termostatu kolón: ±0,1 °C; - stabilita teploty termostatu kolón: ±0,1 °C; Detektor s diódovým poľom: - rozsah detektora: 190-800 nm; - rýchlosť zberu dát 100 Hz; - šum detektora maximálne 8µAU pri 254 nm; - drift detektora maximálne 1 mAU/h; - autokalibrácia na D-alpha čiare, overenie zabudovaným filtrom oxidu holmia; Programové vybavenie: - On-line sledovanie a riadenie prístroja cez internet pre operátora aj servis, softvér umožňujúci riadenie, zber dát a ich vyhodnocovanie v súlade s SLP; - alebo ekvivalent

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRAGOLAB s.r.o. 3 23 460,00 0% EUR 24. Júl 2017 142800

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×