Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Turčianske Teplice (3 časti, 1. časť k.ú. Dubové - 2 úseky; 2. časť k.ú. Ivančiná - 2 úseky; 3. časť k.ú. Sklené - 3 úseky)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
236 753,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 860,83
Zaplatené:
61.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
26424.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zosilnenie povrchu cesty

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dĺžka opravy 1. časti, k.ú DUBOVÉ (2 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 053; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,94; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14 251; Technické vlastnosti: 1.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1.2 Frézovanie asfaltového krytu 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 985; Technické vlastnosti: 1.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14 251; Technické vlastnosti: 1.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14 251; Technické vlastnosti: 1.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 200; Technické vlastnosti: 1.6 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka opravy 2. časti, k.ú IVANČINÁ (2 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 270; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,51; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6 993; Technické vlastnosti: 2.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 2.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6 993; Technické vlastnosti: 2.3 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6 993; Technické vlastnosti: 2.4 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 340; Technické vlastnosti: 2.5 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.6 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3. Dĺžka opravy 3. časti, k.ú SKLENÉ (3 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 842; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,15; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5 180; Technické vlastnosti: 3.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 3.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5 180; Technické vlastnosti: 3.3 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5 180; Technické vlastnosti: 3.4 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: 3.5 Výšková úprava uličných poklopov šupátkových, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 3.6 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 173 833,00 20% EUR 21. Júl 2017 142331

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×