Obstarávanie

Chemikálie a sety pre stanovenie neurotrofických faktorov v moči


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 717,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 717,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24900000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Sety na stanovenie neurotrofických faktorov NGF, BDNF, GDNF, Artemin vo vzorkách moča; 1. Custom Human Artemin ELISA 1 x 96-Well Strip Microplate Kit (ELH-ARTN-1): Požadujeme Elisa kit vyrobený na zákazku (tzv. Custom) pre detekciu ľudského Arteminu od výrobcu Raybiotech, kat.č. ELH-ARTN-1. Tento kit je založený na princípe kvantitatívnej sendvičovej elisa. Vyhodnocuje sa kolorimetricky pri 450nm. Kit musí obsahovať potiahnutú 96 jamkovú mikroplatničku umožňujúcu pracovať aj po stripoch, premývaci pufor, stop pufor, lyofylizované štandardy, narieďovací roztok, ; biotinilovanú detekčnú protilátku, streptavidínom konjugovanú chrenovú peroxidázu a TMB one-step pufor. Skladovacia teplota 4-8ᵒC – expirácia 6 mesiacov, skladovacia teplota -20ᵒC – expirácia 12 mesiacov. Jednotka: kit - 2 ks; 2. Human GDNF ELISA 1 x 96-Well Strip Microplate Kit (ELH-GDNF-1): Požadujeme Elisa kit na detekciu ľudského GDNF v plazme, bunkovom supernatante a sére od výrobcu Raybiotech, kat.č. ELH-GDNF-1. Tento kit je založený na princípe kvantitatívnej sendvičovej elisa s citlivosťou 4pg/ml, detekčnou škálou 4-2000pg/ml a odporúčaným dvojkovým riedením pre sérum a plazmu. Vyhodnocuje sa kolorimetricky pri 450nm. Kit musí obsahovať potiahnutú 96 jamkovú mikroplatničku, umožňujúcu pracovať aj po stripoch, premývaci pufor, stop pufor, lyofylizované štandardy, narieďovací roztok,; biotinilovanú detekčnú protilátku, streptavidínom konjugovanú chrenovú peroxidázu a TMB one-step pufor. Skladovacia teplota 4-8ᵒC – expirácia 6 mesiacov, skladovacia teplota -20ᵒC – expirácia 12 mesiacov. Jednotka: kit - 2 ks; 3. BDNF Emax® ImmunoAssay System (G7610):Požadujeme Elisa kit na detekciu ľudského BDNF v plazme, bunkovom supernatante a sere od výrobcu Promega.Tento kit je založený na princípe kvantitatívnej sendvičovej elisa s citlivosťou 15.6pg/ml,Vyhodnocuje sa kolorimetricky pri 450nm.Kit musí obsahovať 96 jamkovú mikroplatničku, špecifické anti-BDNF protilátky, premývaci pufor, stop pufor, lyofylizované štandardy, narieďovací roztok, detekčnú protilátku konjugovanú s HRP, a TMB pufor. Skladovacia teplota 4-8ᵒC –expirácia 6 mesiacov, skladovacia teplota -20ᵒC –expirácia 12 mesiacov.Jednotka: kit - 3 ks; 4. Human β-NGF ELISA Kit for serum, plasma, cell culture supernatan (RAB0380-1KT): Požadujeme Elisa kit na detekciu ľudského NGF v plazme, bunkovom supernatante a sére a moči. Kit musí obsahovať potiahnutú 96 jamkovú mikroplatničku, umožňujúcu pracovať aj po stripoch, premývaci pufor, stop pufor, lyofylizované štandardy, narieďovací roztok, biotinilovanú detekčnú protilátku, streptavidínom konjugovanú chrenovú peroxidázu a TMB one-step pufor. Skladovacia teplota 4-8ᵒC – expirácia 6 mesiacov, skladovacia teplota -20ᵒC – expirácia 12 mesiacov, Jednotka: kit - 2 ks; 5. Creatine Assay Kit (MAK079-1KT): Požadujeme kit na kolorimetricku alebo fluorescenčnú detekciu ľudského kreatinínu v plazme, bunkovom supernatante v sere a moči od výrobcu Sigma-Aldrich. V tomto teste sa koncentrácia kreatínu stanovuje spojenou enzýmovou reakciou, ktorá vedie k kolorimetrickému (570 nm) / fluorometrický (λex = 535 em / l = 587 nm) produkt, ktorý je úmerný prítomnému kreatínu. Skladovacia teplota -20ᵒC, Jednotka: kit - 1 ks; 6. Temperovaná trepačka: Požadujeme temperovanú trepačku určenú pre trepanie v zkumavkách a PCR platničkách pri definovanej teplote v rozmedzí 4 až 100 °C, s možnosťou špeciálneho vymeniteľného termobloku pre rôzne typy mikroskúmaviek a mikroplatničiek. Zriadenie sa používa v na trepanie, miešanie a inkubáciu vzoriek alebo pri enzymatických analýzach. Funkcia ohrevu a trepania môžu byť použité súčastne alebo nezávisle na sebe. ; Rýchlosť ohrevu: z 25°C na 100°C - 15 minút, Priemerná rýchlosť ohrevu: 5°C/min; Rýchlosť chladenia: zo 100°C na 25°C - 14 minut, z 25°C na 4°C - 12 minut Priemerná rýchlosť chladenia: - 1,8°C/min. Teplotné rozmedzie: 4°C - 100°C; Teplotná stabilita: ±0,1°C; Teplotná presnosť pri 37°C: ±0,5°C; Orbita: 2 mm; Časovač: 1 min - 96 hod; Rozsah otáčok: 250 – 1 400 rpm; LCD displej dvojriadkový; Externý zdroj napätia: 12 V 4,9 A; Hmotnoťt: 4,2 kg; Množstvo: 1ks; 7. Inkublok k trepačke: Požadujeme inkublok k temperovanej trepačke určenej pre trepanie v zkumavkách a PCR platničkách pri definovanej teplote v rozmedzí 4 až 100 °C, s možnosťou špeciálneho vymeniteľného termobloku pre rôzne typy mikroskúmaviek a mikroplatničiek (opis vyššie). Počet a typ mikroskúmaviek: 24 x 1,5ml; Množstvo. 1ks; 8. Laboratórna váha: Funkcie: externá kalibácia, počítanie kusov, váženie v percentách, podvesné váženie, GLP, RS-232; Váživosť: 2500g; Citlivosť: 0,01g; Reproducibilita: ±0,01g; Linear.: ±0,03g; Miska: 130 x 130mm; Napájanie: adapter a batérie; Displej: podsvietený; Množstvo. 1ks

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 1 7 717,00 0% EUR 10. Júl 2017 141921

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×