Obstarávanie

Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra, PCR skúmavky.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 820,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 554,85
Zaplatené:
46.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Pre zachovanie kontinuity laboratórnych experimentov a jednotnosť výsledkov je nevyhnutné používať položky č. 7, 13 a 14 na vysokú špecifickosť PCR a purifikáciu PCR produktov od výrobcu Qiagen, položku č. 9 pre prípravu PCR roztoku a amplifikáciu fragmentov génových markerov od výrobcu Solis Biodyne; položku č. 10 na izoláciu DNA od výrobcu M. Nagel, položku č. 11 na rýchlu izoláciu od výrobcu Bioline, položku č. 12 na rýchle prečistenie PCR produktov od Sigma Aldrich. Použitie iných PCR súprav by mohlo negatívne ovplyvniť výsledky experimentov. Preto nákup ekvivalentu nie je prípustný.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č. 1, Hodnota / charakteristika: Rýchlo prestupuje tkanivá, stabilizuje a chráni bunkové RNA, netoxický, umožňuje následné spracovanie tkaniva, stabilizuje vzorky pri izbovej teplote, ; Technické vlastnosti: Položka č. 1, Hodnota / charakteristika: zachováva RNA v tkanivách po dobu: 1 deň pri 37° C , 1 týždeň pri 25° C a 1 mesiac pri teplote 4° C. Tkanivá môžu byť tiež dlhodobo uložené pri teplote -20 ° C, Balenie: 500 ml.; Technické vlastnosti: Položka č. 2, Hodnota / charakteristika: 1 litrová fľaša, 96 %, nedenaturovaný, M.h. 46,07, CAS: 64-17-5.; Technické vlastnosti: Položka č. 3, Hodnota / charakteristika: 1 l fľaša, koncentrácia: 50x, zloženie buffru 1x: 40 mM Tris, 20 mM kyselina octová, mM EDTA, (Tris-acetát-EDTA), používa sa na elektroforézu nukleových kyselín v agarózových a PAGE géloch,; Technické vlastnosti: Položka č. 3, Hodnota / charakteristika: filtrované cez membránu s veľkosťou 0,22 μm, na rozlíšenie fragmentov RNA a DNA väčších ako 1500 bp.; Technické vlastnosti: Položka č. 4, Hodnota / charakteristika: Objem 1 ml, nekarcinogénna farbička DNA, pridáva sa priamo do gélu.; Technické vlastnosti: Položka č. 5, Hodnota / charakteristika: Vzorec: NH4OH, CAS: 1336-21-6, Molekulová hmotnosť: 35.05, číra, bezfarebná kvapalina charakteristického zápachu; Technické vlastnosti: Položka č. 6, Hodnota / charakteristika: Biely kryštalický prášok, balenie 500 g, extrémne čistá, vysoko molekulárna biologická trieda, vytvára silné gély, bez DNázy a RNázy, skladovanie pri izbovej teplote.; Technické vlastnosti: Položka č. 7, Hodnota / charakteristika: 1000 jednotiek, 10 x PCR pufor, 10x CoralLoad PCR pufor, 5x Q-roztok, 25 mM MgCl2; Technické vlastnosti: Položka č. 8, Hodnota / charakteristika: Neionogénny detergent, ktorý sa bežne používa v biochemických aplikáciách, 100 ml balenie, zloženie: kyselina laurová, ≥40%, index lomu n20 /D 1.468 (liter), CMC 60 mg /l, ; Technické vlastnosti: Položka č. 8, Hodnota / charakteristika: hustota 1,095 g / ml pri 25 ° C (liter), miešateľný vo vode (100 mg / ml), čím sa získa číry žltý roztok. Je tiež miešateľný s alkoholom, dioxánom a etylacetátom. ; Technické vlastnosti: Položka č. 8, Hodnota / charakteristika: TWEEN 20 je nerozpustný v kvapalnom parafíne a pevných olejoch. ; Technické vlastnosti: Položka č. 9, Hodnota / charakteristika: Celkový objem balenia 20 ml, koncentrácia MgCl2 10mM, využitie na 5000 reakcií, využitie pre HotStart PCR aplikácie,; Technické vlastnosti: Položka č. 9, Hodnota / charakteristika: súčasť MasterMixu: HoT FirePol DNA polymeráza; proofreading enzým; 5x Blend Master Mix Buffer; 10mM MgCl2 (2mM MgCl2/1 reakcia); 1,25mM dNTPs (250 uM dATP, 250 uM dCTP, 250 uM dGTP, 250 uM dTTP); ; Technické vlastnosti: Položka č. 9, Hodnota / charakteristika: BSA,modré a červené farbivo pre monitoring priebehu elektroforetickej separácie, možnosť uskladnenia pri teplote -20°C.; Technické vlastnosti: Položka č. 10, Hodnota / charakteristika: Kit s najvyššou citlivosťou na zachytenie celkovej DNA z tkanív, vysoká miera zachytenia DNA a jej čistota, vhodný na obrovskú škálu východiskových materiálov, na 250 vzoriek, ; Technické vlastnosti: Položka č. 10, Hodnota / charakteristika: obsahuje: kolónky, tuby, bufre a Proteinázu K.; Technické vlastnosti: Položka č. 11, Hodnota / charakteristika: Na 250 vzoriek, rýchla a účinná izolácia DNA/RNA, proteínov, miRNA, zo širokého spektra biologických materiálov, purifikácia PCR produktov a agarózových gélov, jednoduché použitie, ; Technické vlastnosti: Položka č. 11, Hodnota / charakteristika: vysoká výťažnosť a čistota, DNáza a/alebo RNáza a potrebné filtre v kite.; Technické vlastnosti: Položka č. 12, Hodnota / charakteristika: Na 70 reakcií, na rýchle prečistenie PCR produktov, čistí sa do 100 μl alebo 10 μg PCR amplifikovanej DNA v priebehu 8 minút, obnovuje až 95% produktov PCR medzi 100 bp a 10 kb, ; Technické vlastnosti: Položka č. 12, Hodnota / charakteristika: odstraňuje viac ako 99% základných náterov a iných komponentov, eliminuje potrebu odstraňovania minerálneho oleja organickou extrakciou.; Technické vlastnosti: Položka č. 13, Hodnota / charakteristika: Na prečistenie 250 PCR reakcií, obsahuje: kolónky, tuby, pufre.; Technické vlastnosti: Položka č. 14, Hodnota / charakteristika: Rýchla a jednoduchá purifikácia DNA z krvi a tkanív cicavcov, na 250 vzoriek, obsahuje: kolónky, tuby, Proteinázu K, pufre.; Technické vlastnosti: Položka č. 15, Hodnota / charakteristika: Objem 200 µl, Unifit GoldenGate (BUY0200-BP), graduovane, kompatibilne s každou pipetou na EU trhu, materiál: LRF resinová technológia, žlté, bez filtra, nesterilné, ; Technické vlastnosti: Položka č. 15, Hodnota / charakteristika: balené v uzatvárateľnom vrecku po 1000 ks, s certifikátom na neprítomnosť DNA-áz a RNA-áz, bez endotoxínu alebo ekvivalent.; Technické vlastnosti: Položka č. 16, Hodnota / charakteristika: Mikrocentrifugačné PCR skúmavky Microflex s plochým viečkom, GoldenGate (BPCST02-FF-01B), priehľadné, bezfarebné, objem 0,2 ml, jednotlivé, ; Technické vlastnosti: Položka č. 16, Hodnota / charakteristika: s certifikátom na neprítomnosť DNA-áz a RNA-áz, bez endotoxínu, nesterilné, balené po 1000 ks v uzatvárateľnom vrecku, alebo ekvivalent

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. RNA later alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Etylalkohol jemný alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3. 50x TAE Buffer alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. GoodView Nucleic Acid Stain alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Amoniak 25% vodný roztok, p.a.,, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Agarose, Molecular grade alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. QIAGEN HotStarTaqPlus DNA Polymerase (203605) , Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 8. TWEEN® 20 for molecular biology, viscous liquid alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. 5x HOT FIREPol® Blend Master Mix Ready to Load with 10 mM MgCl2, Solis Biodyne, 04-25-02020, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. . NucleoSpin tissue Macherey Nagel (740952.250), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11. Bioline-Isolate II PCR and Gel kit (BIO-52060), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. GenElute PCR Clean-Up Kit Sigma Aldrich (NA1020), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Qiuagen QIAquick PCR purification kit (28106), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14. Qiagen Dneasy Blood and tissue kit (69506), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 15. Univerzálne žlté špičky, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: 16. PCR skúmavky, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTECH s.r.o. 4 6 665,83 20% EUR 30. Jún 2017 141475

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×