Obstarávanie

Dodávka a montáž panelového oplotenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Púchov
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 333,33
Zaplatené:
66.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45342000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Oplotenie areálu základnej školy - dodávka a montáž oplotenia a brán; Demontáž pôvodného oplotenia vrátane jeho likvidácie; Ostrihanie prekážajúcich krovín; Očistenie a príprava pôvodných základových pätiek; Výkop a betonáž nových základov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Panelové oplotenie - osadenie na pôvodné základové pätky , Hodnota / charakteristika: farba zelená (RAL 6005); Technické vlastnosti: 1. Panelové oplotenie - osadenie na pôvodné základové pätky , Hodnota / charakteristika: priemer drôtu 5 mm, poplastovaný ; Technické vlastnosti: 1. Panelové oplotenie - osadenie na pôvodné základové pätky , Hodnota / charakteristika: výška cca 1500 mm, s vertikálnym profilovým ohybom (min. 2 ohyby na výšku 1500 mm); Technické vlastnosti: 1. Panelové oplotenie - osadenie na pôvodné základové pätky , Hodnota / charakteristika: vrátane očistenia pôvodných základov; Technické vlastnosti: 1. Panelové oplotenie - osadenie na pôvodné základové pätky , Hodnota / charakteristika: osová vzdialenosť pôvodných základov rozmeru 350 x 350 mm je 2050 - 2150 mm; Technické vlastnosti: 2. Panelové oplotenie - osadenie na nové základové pätky , Hodnota / charakteristika: farba zelená (RAL 6005) ; Technické vlastnosti: 2. Panelové oplotenie - osadenie na nové základové pätky , Hodnota / charakteristika: priemer drôtu 5 mm, poplastovaný ; Technické vlastnosti: 2. Panelové oplotenie - osadenie na nové základové pätky , Hodnota / charakteristika: výška cca 1500 mm, s vertikálnym profilovým ohybom (min. 2 ohyby na výšku 1500 mm); Technické vlastnosti: 3. Betónová pätka , Hodnota / charakteristika: priemer 300 mm, hĺbka od terénu 800 mm; Technické vlastnosti: 7. Brána dvojkrídlová šírky 4 m, Hodnota / charakteristika: farba zelená (RAL 6005), poplastovaná; Technické vlastnosti: 7. Brána dvojkrídlová šírky 4 m, Hodnota / charakteristika: šírka 4 m, výška 1500 mm, hrúbka drôtenej výplne 5 mm; Technické vlastnosti: 7. Brána dvojkrídlová šírky 4 m, Hodnota / charakteristika: 1 ks na nové základy, 2 ks na pôvodné, krídlo bez kľučky musí byť zaistiteľné do podkladu ; Technické vlastnosti: 8. Brána dvojkrídlová šírky 3 m, Hodnota / charakteristika: farba zelená (RAL 6005), poplastovaná; Technické vlastnosti: 8. Brána dvojkrídlová šírky 3 m, Hodnota / charakteristika: šírka 3 m, výška 1500 mm, hrúbka drôtenej výplne 5 mm; Technické vlastnosti: 8. Brána dvojkrídlová šírky 3 m, Hodnota / charakteristika: na nové základy, krídlo bez kľučky musí byť zaistiteľné do podkladu ; Technické vlastnosti: 9. Brána dvojkrídlová šírky 2,5 m, Hodnota / charakteristika: farba zelená (RAL 6005), poplastovaná; Technické vlastnosti: 9. Brána dvojkrídlová šírky 2,5 m, Hodnota / charakteristika: šírka 2,5 m, výška 1500 mm, hrúbka drôtenej výplne 5 mm; Technické vlastnosti: 9. Brána dvojkrídlová šírky 2,5 m, Hodnota / charakteristika: na nové základy, krídlo bez kľučky musí byť zaistiteľné do podkladu ; Technické vlastnosti: 11. Demontáž a likvidácia pôvodného oplotenia, Hodnota / charakteristika: pôvodné oplotenie a pôvodné základové pätky podľa fotodokumentácie v prílohe č. 2 - 13; Technické vlastnosti: 12. Ostrihanie krovín prerastených cez oplotenie, Hodnota / charakteristika: vrátane likvidácie ostrihaného krovia

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Panelové oplotenie - osadenie na pôvodné základové pätky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 376; Technické vlastnosti: 2. Panelové oplotenie - osadenie na nové základové pätky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 95; Technické vlastnosti: 3. Betónová pätka , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: 4. Stĺpik - výška cca 1500mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: 5. Pätka na ukotvenie stĺpikov na betónovú pätku vrátane kotiev do betónu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: 6. Betón triedy C16/20 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. Brána dvojkrídlová šírky 4 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 8. Brána dvojkrídlová šírky 3 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Brána dvojkrídlová šírky 2,5 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Zámok do brány + štítky + kľučky + FAB s piatimi kľúčmi , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 11. Demontáž a likvidácia pôvodného oplotenia, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: 12. Ostrihanie krovín prerastených cez oplotenie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 16 000,00 20% EUR 28. Jún 2017 141287

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×