Obstarávanie

Ľudské kmeňové bunky pre in vitro experimenty a príslušné kultivačné reagencie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 480,04
Konečná suma(Bez DPH):
2 480,04
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kmeňové bunky a reagencie pre laboratórium bunkových kultúr; Mezenchymálne kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva, ľudské (Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells; Normal, Human); Organizmus: Homo sapiens, human; Tkanivo: tukové; Typ buniek: Mezenchymálne kmeňové bunky; Morfológia: Fibroblastom podobné bunky (Spindle-shaped, fibroblast-like); Vlastnosti rastu: Adherentné; Ochorenie: Normálne; Vek: Dospelý; Objem: 1 mililiter; Počet buniek na mikroskúmavku: Jedna mikroskúmavka obshuje minimálne 1 x 106 živých buniek;; Viabilita: ≥ 70% keď sa rozmrazia po hlbokozmrazení; Kapacita zdvojenia populácie: ≥ 10 v kompletnom rastovom médiu a pri podpore diferenciácie; Dodanie produktu: hlbokozmrazený 1 mL, v druhej pasáži pre najvyššiu úspešnosť viability a výsevu; Podmienky skladovania: -130°C alebo nižšie; Aplikácia: Diferenciácia dospelých kmeňových buniek, regeneratívna medicína, bunková terapia, tkanivové inžinierstvo, príprava iPS; Test sterility: Negatívny na prítomnosť baktérií a kvasiniek a mykoplaziem; Test na vírusy: Hepatitis B: Negatívny; Hepatitis C: Negatívny; HIV-1: Negatívny; HIV-2: Negatívny; ; Bazálne médium pre Mezenchymálne kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva (Mesenchymal Stem Cell Basal Medium for Adipose, Umbilical and Bone Marrow-derived MSCs): Kvapalné, sterilné, s fenolovou černenou, nízky obsah séra (liquid, sterile, phenol red-free, low serum (2% FBS) tissue culture medium designed to support the proliferation and plating efficiency of above specified Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells; Normal, Human); Kit pre Mezenchymálne kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva (Mesenchymal Stem Cell Growth Kit– for Adipose and Umbilical-derived MSCs - Low Serum) obsahuje komponetnty, ktoré sa pridávajú do bazálneho média, aby vytvorili kompletné kultivačné médium pre Mezenchymálne kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva. Výsledná koncentrácia jednotlivých komponentov v kompletnom médiu je rh FGF zásaditý: 5 ng/mL, rh FGF kyslý: 5 ng/mL, rh EGF: 5 ng/mL, Fetal Bovine Serum: 2%, L-Alanyl-L Glutamín: 2,4 mM; Formát produtku: zmrazený 1 Kit; Test sterility: Negatívny na baktérie, huby a kvasinky; ; Trypsín-EDTA for Primárne Bunky, a nízko-koncentrovaný roztok (0,05% Trypsín a 0.02% EDTA v PBS bez prídavku kalcia a magnézia), vhodný pre disociáciu monovrstvy primárneych buniek; Formát produktu: zmrazený 100 mL, pH: 7,6 +/- 0,4, Osmolarity: 290 ± 20 mOsm, Test sterility: Negatívny na baktérie, huby a kvasinky.; Trypsín Neutralizačný Roztok špeciálny roztok (5% FBS v PBS bez prídavku kalcia a magnézia) na rýchlu inaktiváciu koncentrácie trypsínu v trypsín-EDTA roztoku u primárnych buniek; Formát produktu: zmrazený 100 mL, pH: 7,5 +/- 0,3, Osmolarity: 290 ± 20 mOsm, Test sterility: Negatívny na baktérie, huby a kvasinky. ; Dubleko-Fosfátový roztok 1x (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS), 1X) na premývanie buniek, ako solvent pri rozpúšťaní alebo ako anorganická báza pre prípravu médií

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mezenchymálne kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva, ľudské (Adipose-Derived Mesenchymal Stem cells, Normal, Human.)Balenie obsahuje 1 x 106 buniek v 1 ml, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Bazálne médium pre Mezenchymálne kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva (Mesenchymal Stem Cell Basal Medium for Adipose, Umbilical and Bone Marrow-derived MSCs)485 ml v balení, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Kit pre Mezenchymálne kmeňové bunky (Mesenchymal Stem Cell Growth Kit – Low Serum), Jednotka: kit, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Trypsín/EDTA roztok pre primárne bunky100ml v balení, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Trypsín neutralizačný roztok Solution100 ml v balení, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Dulbecco´s PBS bez Ca a Mg500ml v balení, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 2 480,04 0% EUR 23. Jún 2017 141040

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×