Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (2 časti, 1. časť k.ú. Kláštor pod Znievom - 4 úseky; 2. časť k.ú. Vrícko - 1 úsek)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 525,00
Konečná suma(Bez DPH):
93 333,33
Zaplatené:
69.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
15021.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zosilnenie povrchu ciest

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dĺžka opravy 1. časti, k.ú KLÁŠTOR POD ZNIEVOM (4 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 895; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 1.časti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,18; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka 1.časti, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 711; Technické vlastnosti: 1.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 1.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 711; Technické vlastnosti: 1.3 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 711; Technické vlastnosti: 1.4 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 950; Technické vlastnosti: 1.5 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: 1.6 Výšková úprava uličných poklopov šupátkových, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76; Technické vlastnosti: 1.7 Výšková úprava priečneho odvodnenia 7 x 0,5 m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.8 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka opravy 2. časti, k.ú. VRÍCKO (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 613; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 2. časti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,40; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovky 2. časti, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 310; Technické vlastnosti: 2.1 Frézovanie asfaltového krytu 0 - 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 310; Technické vlastnosti: 2.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 310; Technické vlastnosti: 2.3 Betón asfaltový ACo 11 II hr. 50 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 310; Technické vlastnosti: 2.4 Trvalopružná asfaltová zálievka , Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: 2.5 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: 2.6 Výšková úprava uličných poklopov šupátkových, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 2.7 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CESTY NITRA, a.s. 12 112 000,00 20% EUR 27. Jún 2017 140899

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×