Obstarávanie

Chlieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
22 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
18 071,54
Zaplatené:
82.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15811100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na priamu konzumáciu; dodávka čerstvého chleba

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: množstvo:, Hodnota / charakteristika: jednotlivé časti uvedené v popise predmetu obstarávania tvoria predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: charakteristika:, Hodnota / charakteristika: čerstvé pekárske výrobky; Technické vlastnosti: zmyslové požiadavky:, Hodnota / charakteristika: vzhľad a tvar zodpovedajúci charakteru výrobku, kôrka celistvá, hladká, striedka dobre prepečená, pórovitá, pružná, vôňa a chuť zodpovedajúca použitým surovinám; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.; Technické vlastnosti: Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce Potravinovému kódexu :, Hodnota / charakteristika: v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 24/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 23. januára 2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: položka č. 1 - chlieb pšenično - ražný 1200 g, konzumný, (nebalený, nekrájaný), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12000; Technické vlastnosti: položka č. 2 - chlieb pšenično - ražný 700 g, konzumný, (nebalený, nekrájaný), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36000; Technické vlastnosti: položka č. 3 - chlieb pšenično - ražný 1200 g, konzumný, (balený, krájaný), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: položka č. 4 - chlieb celozrnný/čierny/grahamový 500 g, konzumný, (balený, krájaný) , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
P E Z A a.s. 2 19 878,70 10% EUR 22. Jún 2017 140743

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×