Obstarávanie

Laboratórny materiál z plastov a gumy - centrifugačné skúmavky, mikroplatničky, magnetické miešadielká, stojan na kyvety


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
943,20
Konečná suma(Bez DPH):
655,00
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
19520000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Laboratórny spotrebný materiál z plastov - centrifugačné skúmavky, magnetické miešadielka, mikroplatničky a stojan na kyvety pre vedeckovýskumné laboratóriá.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Centrifugačná skúmavka PP so skrutkovacím uzáverom - materiál:, Hodnota / charakteristika: polyprolylén (PP); Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: extra hrubé steny umožňujúce odstredenie až do 20000xg; s PE skrutkovacím uzáverom, kónickým dnom a graduáciou; nesterilná; Technické vlastnosti: 2. Centrifugačná skúmavka PP kónická so skrutkovacím uzáverom - materiál:, Hodnota / charakteristika: polyprolylén (PP); Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: kónická, s PE skrutkovacím uzáverom; vysokej čistoty, s certifikátom na neprítomnosť DNáz/RNáz; pre odstredenie až do 12000xg; sterilná.; Technické vlastnosti: 3. Centrifugačná mikroskúmavka PP so závesným uzáverom - materiál:, Hodnota / charakteristika: polyprolylén (PP); Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: bezfarebná, leptaná kalibrácia; pre odstredenie až do 25000xg; Technické vlastnosti: 4. Centrifugačná mikroskúmavka PP so závesným bezpečnostným uzáverom - materiál:, Hodnota / charakteristika: polyprolylén (PP); Technické vlastnosti: vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: bezfarebná, leptaná kalibrácia; kónické dno; pre odstredenie až do 25000xg; Technické vlastnosti: 5. Mikroplatničky Medium R/R Wheaton 07-2100, Hodnota / charakteristika: kompatibilné s prístrojom na CIB - VP-DSC; iné testované platničky neboli nefunkčné; Technické vlastnosti: materiál a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: polypropylén (PP); 96-jamkové mikroplatničky stredné; okrúhle guľaté dno; Technické vlastnosti: 6. Magnetické miešadielko PTFE valcové so stredovým prstencom I. - materiál a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: magnetické jadro potiahnuté PTFE (polytetrafluóretylén); odolné voči chemikáliám; Technické vlastnosti: 7. Magnetické miešadielko PTFE valcové so stredovým prstencom II. - materiál a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: magnetické jadro potiahnuté PTFE (polytetrafluóretylén); odolné voči chemikáliám; Technické vlastnosti: 8. Magnetické mikromiešadielko PTFE okrúhle s hladkým povrchom - materiál a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: magnetické jadro potiahnuté PTFE (polytetrafluóretylén); pre miešanie mikroobjemov; odolné voči chemikáliám; Technické vlastnosti: 9. Plastový stojan na kyvety - materiál a vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: polyprolylén (PP); stojan s číslovanými pozíciami na 2x8 (spolu 16) kusov kyviet s optickou dráhou 10 mm

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Centrifugačná skúmavka PP so skrutkovacím uzáverom, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.1 objem:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 1.2 priemer skúmavky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29; Technické vlastnosti: 1.3 výška skúmavky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 115; Technické vlastnosti: 1.4 obsah jedného balenia:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500 (50x10); Technické vlastnosti: 2. Centrifugačná skúmavka PP kónická so skrutkovacím uzáverom, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.1 objem:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 2.2 priemer skúmavky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: 2.3 výška skúmavky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: 2.4 obsah jedného balenia:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500 (50x10); Technické vlastnosti: 3. Centrifugačná mikroskúmavka PP so závesným uzáverom, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.1 objem:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 3.2 priemer skúmavky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,51; Technické vlastnosti: 3.3 výška skúmavky:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 56,64; Technické vlastnosti: 3.4 obsah jedného balenia:, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: 3.5 autoklávovateľné:, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 121; Technické vlastnosti: 3.6 použiteľné do teploty:, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -80; Technické vlastnosti: 4. Centrifugačná mikroskúmavka PP so závesným bezpečnostným uzáverom, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4.1 objem:, Jednotka: ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4.2 obsah jedného balenia:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: 5. Mikroplatničky Medium R/R, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 5.1 počet jamôk:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96; Technické vlastnosti: 5.2 objem komôrky:, Jednotka: µl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: 6. Magnetické miešadielko PTFE valcové so stredovým prstencom I., Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6.1 priemer:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 6.2 dĺžka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 6.3 teplotný rozsah použitia:, Jednotka: °C, Minimum: -200, Maximum: +280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.4 obsah jedného balenia:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 7. Magnetické miešadielko PTFE valcové so stredovým prstencom II., Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7.1 priemer:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 7.2 dĺžka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 7.3 teplotný rozsah použitia:, Jednotka: °C, Minimum: -200, Maximum: +280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7.4 obsah jedného balenia:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 8. Magnetické mikromiešadielko PTFE okrúhle s hladkým povrchom, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8.1 priemer:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8.2 dĺžka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 8.3 teplotný rozsah použitia:, Jednotka: °C, Minimum: -200, Maximum: +280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8.4 obsah jedného balenia:, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 9. Plastový stojan na kyvety, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9.1 šírka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 210; Technické vlastnosti: 9.2 hĺbka:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 9.3 výška:, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: 9.4 počet pozícií v stojane, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16 (2x8); Technické vlastnosti: 9.5 autoklávovateľné:, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 121

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 786,00 20% EUR 15. Jún 2017 140412

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×