Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (2 úseky, 1. úsek k.ú. Terchová, 2. úsek k.ú. Stráža)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
168 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 208,33
Zaplatené:
58.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
15900.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zosilnenie povrchu ciest

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dĺžka opravy 1. úseku, k.ú TERCHOVÁ, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 900; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 1.úseku, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,00; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka 1. úseku, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 400; Technické vlastnosti: 1.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1.2 Frézovanie asfaltového krytu premenné 0 - 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 400; Technické vlastnosti: 1.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 400; Technické vlastnosti: 1.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mmm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11 400; Technické vlastnosti: 1.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 100; Technické vlastnosti: 1.6 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: 1.7 Výšková úprava vodovodných ventilov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 1.8 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka opravy 2. úseku, k.ú. Stráža, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 500; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 2. úseku, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,00; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovky 2. úseku, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 500; Technické vlastnosti: 2.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 500; Technické vlastnosti: 2.3 Betón asfaltový ACo 11 II hr. 50 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 500; Technické vlastnosti: 2.4 Trvalopružná asfaltová zálievka , Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 600; Technické vlastnosti: 2.5 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 8 117 850,00 20% EUR 12. Jún 2017 139675

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×