Obstarávanie

Kombinovaný operačný prístroj predného a zadného segmentu oka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 225,00
Zaplatené:
83.08%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33169000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Špeciálny kombinovaný prístroj pre chirurgiu predného i zadného segmentu oka na podvozku s brzdami, vrátane potrebného príslušenstva ( viď ďalej ) a spotrebného materiálu pre prvé uvedenie do prevádzky.; Predný segment: Riadená irigácia/aspirácia, fakoemulzifikácia, predná vitrektómia a koagulácia.; Zadný segment: - Riadená infúzia, osvetlenie, koagulácia, vitrektómia, pneumatické alebo elektrické nožnice, funkcie pre injektáž / odsatie - vnútro-očného plynu a oleja.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Uživateľské rozhranie tvorené 17“ farebnou dotykovou obrazovkou pre riadenie a zobrazovanie funkcií prístroja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2. Infračervené diaľkové ovládanie a programovateľný nožný ovládač s lineárnym a duálnym ovládaním, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 3. Programovateľný nožný spínač pre ovládanie prístroja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 4. Aspiračný systém typu Ventury, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 5. Modulárna mikrochirurgická jednotka, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 6. Počítačová kontrola nástupu vákua v prednej komore a zadnej komore, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 7. Duty cycle systém, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 8. Ultrazvukové režimy – burst, pulzný, kontinuálny, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 9. Ultrazvukový režim tvarovej modulácie s nastavením dĺžky a oneskorenia pulzov a rýchlosť nábehu energie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 10. Režim mikroincíznej techniky operácie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 11. Frekvencia sekov až do 5000 sekov /s, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 12. Interný endolaser s vlnovou dĺžkou 532 nm, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 13. Externé endolasere s vlnovými dĺžkami 532 nm a 577 nm, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 14. Rozmedzie aspiračných tlakov 0 – 600 mmHg, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 15. Dva nezávislé zdroje studeného svetla, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 16. Možnosť konfigurácie systému podľa min. 5 užívateľov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 17. Bipolárna koagulácia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 18. Možnosť zavesenia 2 fliaš s irigačným roztokom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 19. Duálny aspiračný port, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Napájanie , Hodnota / charakteristika: 230V/50Hz; Technické vlastnosti: Príslušenstvo :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Programovateľný nožný spínač pre ovládanie prístroja - ks, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Polohovateľný inštrumentačný stôl s aretáciou - ks, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Fakoemulzifikačná sonda ( minimálne 4 kryštálový piezoelektrický element ) umožňujúci predozadný a oscilačný pohyb fakohrotu do strán - ks, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Filter na mikroskop - ks, Hodnota / charakteristika: 2

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TT Pharma, s.r.o. 3 9 870,00 20% EUR 22. Máj 2017 138371

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×