Obstarávanie

Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
65 859,49
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie dennej služby - pranie, žehlenie a čistenie bielizne posteľnej, pacientskej, operačnej, bielizne pre zdravotnícky a nezdravotnícky personál, ostatnej bielizne (rúšky, obrusy, záclony, závesy, vrecia na bielizeň, obväzy, deky, prípadne iné), ; paplónov, vankúšov a matracov a to podľa požiadaviek objednávateľa konkrétne definovaných v objednávkach resp. žiadankách v nasledovnom rozsahu:; - pranie bielizne s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami; - pranie paplónov, vankúšov, molitanových pomôcok a matracov; - samostatné pranie infekčnej bielizne; - dezinfekcia bielizne – termodezinfekčný a chemodezinfekčný proces prania; - dosahovanie optimálneho pH vypranej bielizne, nealergizujúceho pokožku; - žehlenie vyčistenej bielizne; - skladanie vyčistenej bielizne; - drobné opravy; - požadujeme kompletný manažment prádla ( zber, distribúcia); - triedenie, viazanie a balenie bielizne podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa do obalov. Počet obalov na triedenie bielizne je podľa jednotlivých prevádzok (odberných miest) 130. Ich počet môže byť počas poskytovania služby menený podľa požiadaviek objednávateľa. ; - denný transport čistej a použitej bielizne vozidlami poskytovateľa služby do konečných odberných / zberných miest v rámci areálu objednávateľa. ; - kompletnú manipuláciu s bielizňou, t.j. fyzické prevzatie použitej bielizne zo zberných miest od zamestnancov objednávateľa a fyzické odovzdanie vypranej, dezinfikovanej, poskladanej a vyžehlenej bielizne zamestnancom objednávateľa späť na odberné miesta.; - prípadne ďalšie služby priamo súvisiace s praním nemocničnej bielizne.; - možnosť využitia priestorov v areáli nemocnice.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: posteľná bielizeň: obliečky, prikrývky, prestieradlá, podložky, plachty, Hodnota / charakteristika: 44 460,75 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: kúpeľňová bielizeň: osušky, uteráky, Hodnota / charakteristika: 1 289,5 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: odev: oblečenie pacientov a zamestnancov , Hodnota / charakteristika: 15 161,25 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: operačná bielizeň: bielizeň z operačných sál vrátane oblečenia zamestnancov, Hodnota / charakteristika: 22 269 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: ostatná bielizeň: rúšky, obrusy, záclony, závesy, vrecia na bielizeň, obväzy, deky, prípadne iné, Hodnota / charakteristika: 1 299,25 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: infekčná bielizeň, Hodnota / charakteristika: 4 376,75 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: plienky a kojenecká bielizeň, Hodnota / charakteristika: 8 230,25 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: vankúše, Hodnota / charakteristika: 393,75 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: paplóny, Hodnota / charakteristika: 600 kg / 3 mesiacov; Technické vlastnosti: matrace, Hodnota / charakteristika: 216,5 kg / 3 mesiacov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkové predpokladané množstvo bielizne na 3 mesiace, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 98 297,75, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×