Obstarávanie

Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 583,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 311,80
Zaplatené:
28.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Poskytovanie pripojenia do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby , vrátane dodania zariadení, dopravy, kompletizácie, inštalácie, testovania a prevádzkovania služby v lokalite verejného obstarávateľa, zaškolenia vybraného personálu a záručného servisu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Pokrytie servisu, Hodnota / charakteristika: 7x24 s reakčným časom odstránenia poruchy 4 hod. od nahlásenia; Technické vlastnosti: Typ servisu, Hodnota / charakteristika: on site; Technické vlastnosti: Dostupnosť služby, Hodnota / charakteristika: 99,9%; Technické vlastnosti: Spôsob pripojenia, Hodnota / charakteristika: Minimálne E1 PRA pripojením prostredníctvom optického okruhu, kapacita min. 2 Mbps, počet hlasových kanálov 30; Technické vlastnosti: IP telefónia, Hodnota / charakteristika: 13 x SIP konto; Technické vlastnosti: V kompletnej inštalácii a oživení technológiebude zahrnuté:, Hodnota / charakteristika: inštalácia a nakonfigurovanie všetkých komponentov podľa odsúhlaseného technického riešenia; Technické vlastnosti: V kompletnej inštalácii a oživení technológiebude zahrnuté:, Hodnota / charakteristika: pripojenie komponentov do verejnej hlasovej siete podľa odsúhlaseného technického riešenia; Technické vlastnosti: V kompletnej inštalácii a oživení technológiebude zahrnuté:, Hodnota / charakteristika: integrácia dodaného riešenia do existujúcej LAN (vrátane pripojenia PBX)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Miestne volania, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4600/mesiac; Technické vlastnosti: Medzimestské volania, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2750/mesiac; Technické vlastnosti: Volania do mobilných sietí, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7050/mesiac; Technické vlastnosti: Medzinárodné volania 1. pásmo, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Medzinárodné volania 2. pásmo, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Volania do zahr. mobilných sietí, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Informačné služby, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 126; Technické vlastnosti: Skrátené regionálne čísla (16xxx), Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Skrátené národné čísla (17xxx, 18xxx), Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Volania na 0800/0850, Jednotka: objem minút, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 56

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 3 3 974,17 20% EUR 12. Máj 2017 137639

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×