Obstarávanie

Betón


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 640,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44114100-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

betónová zmes na betonárske práce

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: betónové zmesy v zmysle normy, Hodnota / charakteristika: STN EN 206-1; Technické vlastnosti: pevnostná trieda v tlaku, Hodnota / charakteristika: C 16/20; Technické vlastnosti: stupne vplyvu prostredia, Hodnota / charakteristika: XCo; Technické vlastnosti: maximálny rozmer kameniva, Hodnota / charakteristika: D max 16; Technické vlastnosti: pevnostná trieda v tlaku, Hodnota / charakteristika: C 25/30; Technické vlastnosti: stupne vplyvu prostredia, Hodnota / charakteristika: XC2; Technické vlastnosti: maximálny rozmer kameniva, Hodnota / charakteristika: D max 16; Technické vlastnosti: pevnostná trieda v tlaku, Hodnota / charakteristika: CB III; Technické vlastnosti: stupne vplyvu prostredia, Hodnota / charakteristika: XC3 XF2; Technické vlastnosti: maximálny rozmer kameniva, Hodnota / charakteristika: D max 16; Technické vlastnosti: stupeň konzistencie zmesí, Hodnota / charakteristika: S1-S3; Technické vlastnosti: Položka 1 _ nakládka na vozidlo dodavateľa, Hodnota / charakteristika: dovoz tovaru vozidlom dodávateľa na miesto určenia; Technické vlastnosti: požadované doklady pre všetky zmesi, Hodnota / charakteristika: certifikát a vyhlásenie zhody na betónovú zmes

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Betónová zmes C 16/20, Jednotka: m3, Minimum: 1, Maximum: 25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betónová zmes C 25/30, Jednotka: m3, Minimum: 1, Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Betónová zmes CB III, Jednotka: m3, Minimum: 1, Maximum: 25, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×