Obstarávanie

Elektrický kompostér na kuchynský a reštauračný odpad


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
63 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 735,41
Zaplatené:
69.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
3.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Spracovanie biologického odpadu na kompost

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Bezúdržbové zariadenie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Bez nutnosti dodávania ďalších batérii, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Čas spracovania odpadu na kompost, Hodnota / charakteristika: do 24 hodín; Technické vlastnosti: Redukcia spracovávaného odpadu do 24 hodín v % (+/- 5%), Hodnota / charakteristika: 85 - 95%; Technické vlastnosti: Zariadenie vybavené hygienizačnou jednotkou a ako používanie tak aj prevádzka tejto technológie spĺňa požiadavky požiadavky Nariadenia Komiesie EÚ č. 142/2011, ktoré ustanovuje, aby sa pri nakladaní s konečným produktom (kompostom) používala hygienizácia, pri ktorej sa dosahuje teplota 70 stupňov Celzia aspoň počas 60 minút a súčasne je veľkosť častíc vstupného materiálu na začiatku tejto fázy maximálne 12 mm. , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zariadenie vybavené núdzovým vypínačom slúžiace ako bezpečnostný prvok a tak isto, pri otvorení veka/dvierok, zariadenie zastaví operačný proces, pre výkon spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu., Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Elektrický kompostér, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1.1 Objem spracovávaného odpadu/deň, Jednotka: kg, Minimum: 80, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.2 Napätie (3 fázové), Jednotka: V, Minimum: 200, Maximum: 480, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.3 Maximálny výkon, Jednotka: kWh/mesiac, Minimum: 400, Maximum: 1800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.4 Rozmer zariadenia (+/- 10%), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1950 x 850 x 1200; Technické vlastnosti: 1.5 Váha zariadenia, Jednotka: kg, Minimum: 430, Maximum: 480, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.6 Deodorizačný filter (v cene zariadenia) rozmer (+/- 10%), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500 x 800 x 1300; Technické vlastnosti: 1.7 Deodorizačný filter (v cene zariadenia) váha, Jednotka: kg, Minimum: 120, Maximum: 140, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Elektrický kompostér GG-02 alebo ekvivalent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.1 Objem odpadu/deň, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.2 Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: 2.3 Maximálny výkon, Jednotka: W, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: 2.4 Spotreba el. energie, Jednotka: kWh, Minimum: 60, Maximum: 90, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.5 Rozmer zariadenia (+/- 10%), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 401 x 400 x 790; Technické vlastnosti: 2.6 Váha zariadenia, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JRK Slovensko s.r.o. 2 52 482,50 20% EUR 24. Apríl 2017 136350

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×