Obstarávanie

Laboratórne chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Saneca Pharmaceuticals a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 083,33
Zaplatené:
54.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemické látky pre laboratórium

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: metanol gradientovej kvality pre kvapalinovú chromatografiu, balenie po 2,5 L, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: trietylamín pre HPLC, Jednotka: liter, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,5; Technické vlastnosti: acetonitril gradientovej kvality pre kvapalinovú chromatografiu, balenie po 2,5 L, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: tetrahydrofuran pre HPLC, balenie po 2,5 L, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: oktansulfonát sodný pre HPLC, Jednotka: gram, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: hydrogénuhličitan amónny p.a., Jednotka: kilogram, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: dimetylsulfoxid pre headspace plynovú chromatografiu, balenie po 2,5 L, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: kyselina chloristá v bezvodej kyseline octovej na titráciu v nevodných médiách (0,1 mol/l), balenie po 1 L, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 4 1 300,00 20% EUR 13. Apríl 2017 135804

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×