Obstarávanie

Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
680 893,00
Konečná suma(Bez DPH):
680 893,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215140-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT, vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 7 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Stavebné úpravy budú realizované na oddelení radiačnej onkológie pracovisko ťažkých žiaričov, a to v rozsahu: I.NP 500 m a I.PP 350 m . Predmetom stavebných úprav je: riešenie dispozície stavebných úprav pred osadením lineárnych urýchľovačov a CT prístroja, statika, štrukturovaná kabeláž (slaboprúd), elekroinštalácia, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, radiačná ochrana, požiarna ochrana.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 5 680 893,00 Neuvedené EUR 1. Marec 2019 240820

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013196/content/892049/download","filename":"Oznámenie o predĺženie lehoty.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008689/content/883131/download","filename":"SP LU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008689/content/883132/download","filename":"príloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008689/content/883133/download","filename":"Príloha č.1 - 5 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008689/content/883134/download","filename":"Príloha č. 6 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008689/content/883135/download","filename":"Príloha č. 3 a č.5 ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady úprava č. 1 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013203/content/892057/download","filename":"final SP LU oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012689/content/891153/download","filename":"vysvetlenie SP č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012689/content/891154/download","filename":"ASR- Stav.priprv.oprava vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021987/content/908320/download","filename":"stavebné úpravy LU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029232/content/926749/download","filename":"Betpres ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028293/content/925011/download","filename":"Stavebná pripravenosť LU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013198/content/892050/download","filename":"vysvetlenie č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013198/content/892051/download","filename":"ASR- Stav.priprv.oprava vysvetlenie č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013198/content/892052/download","filename":"Stavebná pripravenosť pre montáž _nový výkaz.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 7 SP - projektová dokumentácia 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883178/download","filename":"ASR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883181/download","filename":"EO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883184/download","filename":"Radiačná ochrana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883186/download","filename":"SL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883188/download","filename":"statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883190/download","filename":"ÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883195/download","filename":"VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883197/download","filename":"ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008714/content/883200/download","filename":"POŽIARNA OCHRANA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029229/content/926738/download","filename":"Chemkostav ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029164/content/926580/download","filename":"Zapisnica z otvarania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029225/content/926732/download","filename":"Unistav ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011382/content/888956/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 7 SP - výkazy 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008716/content/883209/download","filename":"ASR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008716/content/883210/download","filename":"EO - LU_+_CT_-_elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008716/content/883211/download","filename":"SL - FNSP_PREŠOV LU+CT_výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008716/content/883212/download","filename":"ÚK - Stav.pripravenosť - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008716/content/883214/download","filename":"VZT - vv 696N-0vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008716/content/883216/download","filename":"ZTI - Stav.priprv.pre 2ks LU+CT..FNSP J.A.Reimana,Prešov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 8. Marec 2019 8. Marec 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029189/content/926634/download","filename":"DAG ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029167/content/926606/download","filename":"Zápisnica podmienky účasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029187/content/926632/download","filename":"Vyhodnotenie LU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 14. Marec 2019 14. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029226/content/926733/download","filename":"IBEG ponuka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×