Obstarávanie

ELISA kity pre detekciu surfaktantového proteínu B a fosfatidylcholínu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 179,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 179,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. ELISA kit na určovanie hladiny surfaktantového proteínu B (SP-B) špecifický pre človeka. Kit má byť založený na kvantitatívnej sendvičovej enzýmovo imunitnej reakcii na detekciu a kvantifikáciu SP-B vo vzorke séra, plazmy, moču, supernatantov z bunkových kultúr. Kolorimetrická detekčná metóda pri absorbčnom maxime okolo 450 nm. Citlivosť 0,039 ng/ml. Detekčné rozpätie musí byť minimálne 0,156 - 10 ng/ml. Kit má byť vo formáte 96 jamkovej platničky s množstvom vzorky pre detekciu 50-100 ul s dĺžkou analýzy 1-5 hodín. Uskladňovacie podmienky kitu 2-8ᵒC.; Požadované súčasti balenia: štandard – 2 ampulky, biotín protilátka, HRP-avidin, roztok na riedenie biotin protilátky, roztok na riedenie HRP-avidin, roztok na riedenie vzoriek, 25-krát koncentrovaný vymývaci roztok (wash buffer), TMB substrát , stop roztok. Požadujeme doručenie v podmienkach odporúčaných výrobcom (napr. CSB-E10134h, Cusabio alebo kvalitatívne ekviv.); 2. ELISA kit na určovanie hladiny fosfatidylcholínu (PC) – kolorimetrická/fluorimetrická metóda stanovenia. Kit je určený na detekciu a kvantifikáciu fosfatidylcholínu vo vzorke séra, plazmy, moču, iných biologických tekutín, supernatantov z bunkových kultúr, extraktov z tkanív. Kit má byť založený na enzýmovej reakcii, kedy dochádza k hydrolýze fosfatidylcholínu a uvoľneniu cholínu, ktorý následne oxiduje OxiRed sondu a generuje fluorescenciu (Ex/Em 535 nm 587 nm) a absorbanciu (570 nm). Meria fosfatidylcholín v rozmedzí 0,1-10 nmol vo vzorke. Citlivosť >0,2 mM.; Detekčné rozpätie musí byť minimálne 0,2 mM – 2,5 mM. Dĺžka analýzy 40 minút. Uskladňovacie podmienky kitu -20ᵒC. Požadované súčasti balenia: PC štandard (10 µmol)(lyofylizovaný) – 1 ampulka, PC hydrolyzačný enzým (lyofilizovaný) – 1 ampulka, PC development mix (lyofilizovaný) – 1 ampulka, PC assay buffer 1 x 25 ml, OxiRed sonda v DMSO – 1 x 200 µl. Požadujeme doručenie v podmienkach odporúčaných výrobcom (napr. ab83377, Abcam alebo kvalitatívne ekviv.)

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) a fosfatidylcholínu = špecifikácia človek., Jednotka: 96 testov/1 balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Druhovo špecifický ELISA kit na určovanie hladiny fosfatidylcholínu v kultivačnom médiu pre ľudské epiteliálne bunky od renomovaného svetového výrobcu (Abcam alebo ekvivalent)., Jednotka: 1 balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTECH s.r.o. 1 1 179,00 0% EUR 28. Marec 2017 134540

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×