Obstarávanie

Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29-49, I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
196 553,00
Konečná suma(Bez DPH):
149 488,00
Zaplatené:
76.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211340-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom stavebných prác je realizácia stavebných prác v rozsahu odsúhlasenej projektovej dokumentácie stavby spracovanej spoločnosťou STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov. Jedná sa o úpravu vnútrobloku na ul. M. Čulena 29-49.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOPRIM, s.r.o. 11 149 488,00 Neuvedené EUR 6. Marec 2019 240806

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028648/content/925720/download","filename":"ponuka4_Eurovia.pdf"}]
Súťažné podklady Odkaz na súťažné podklady 11. December 2018 11. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012515/content/890846/download","filename":"sutazne_podklady_odkaz.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 10 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028656/content/925726/download","filename":"ponuka10_Lavender.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028651/content/925722/download","filename":"ponuka6_PMR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028652/content/925723/download","filename":"ponuka7_Pehaes.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028643/content/925715/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028640/content/925712/download","filename":"zapisnica_otv_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418670.pdf 14. December 2018 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013346/content/903533/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418670.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028639/content/925711/download","filename":"ZMLUVA_O_DIELO_Ekoprim_201900209.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028641/content/925713/download","filename":"zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028646/content/925718/download","filename":"ponuka2_Swietelsky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023069/content/909941/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028654/content/925724/download","filename":"ponuka8_Ekoprim.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028655/content/925725/download","filename":"ponuka9_Unistav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028645/content/925717/download","filename":"ponuka1_Ekosvip.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028657/content/925727/download","filename":"ponuka11_Intersystem.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028647/content/925719/download","filename":"ponuka3_Dinis.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 5 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028649/content/925721/download","filename":"ponuka5_CMR.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028642/content/925714/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×