Obstarávanie

Chemikálie a plasty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
878,80
Konečná suma(Bez DPH):
878,80
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33696500-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. GoTaq G2 Hot Start Polymerase, Promega, 2 bal.; - polymeráza s úpravou “hot start”, so zvýšenou špecificitou pri amplifikácii, može minimalizovať vznik primer-dimérov a nešpecifických produktov; - polymeráza má 5’→ 3’ exonukleázovú aktivitu; - balenie obsahuje polymerázu, dva druhy pufrov bez obsahu MgCl2, a samostatnú skúmavku s MgCl2; - 1 bal.=500u; 2. Kolónkový kit na izoláciu DNA z krvi a tkaniva, 1 bal.; - kompatibilný s prístrojom QIAcube; - obsahuje internú kontrolu; - 1 bal.=50 izolácií; 3. Pipetové špičky 2-200µl, 5 bal.; - polypropylénové autoklávovateľné špičky vhodné pre pipety značky Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex; -1bal=500ks; 4. TaqMan Advanced miRNA assay, 1 bal.; - umožňujú vysoko senzitívnu a špecifickú kvantifikáciu miRNA z ľudského séra, plazmy a tkanív; - kompatibilné so 7500 Fast Real Time PCR systémom od Applied Biosystems; - 1 bal.=250rxn.; 5. Agaróza pre molekulárnu biológiu, 1 bal.; - vysoko čistená agaróza vhodná na elektroforézu nukleových kyselín; - produkty získané z gélu vhodné na použitie v ďalších analýzach; - DNase a Rnease free; - vhodný aj pre analýzu DNA, RNA; - dobré priehľadné vlastnosti; - 1 bal.=100g ; 6. Pipetové špičky 2-200µl, 4 bal.; - polypropylénové autoklávovateľné špičky vhodné pre pipety značky Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex; -1bal=500ks

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 1 878,80 0% EUR 23. Marec 2017 134243

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×