Obstarávanie

Asfaltový betón AC8 obrusný II na opravu ciest


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 000,00
Zaplatené:
66.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113300-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
170.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Asfaltová zmes s plynulou alebo prerušovanou zrnitosťou kameniva na vytvorenie vzájomného zaklinenia kameniva používaná na obrusnú alebo ložnú vrstvu vozovky cesty.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Asfaltový betón, Hodnota / charakteristika: STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1 Asfaltový betón.; Technické vlastnosti: Asfaltový betón, Hodnota / charakteristika: TKP MDPT SR Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Požadované množstvo AC8 obrusný II , Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: 170, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vzdialenosť obaľovacej súpravy od mesta Stará Ľubovňa , Jednotka: km, Minimum: 0, Maximum: 60, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 3 8 400,00 20% EUR 21. Marec 2017 133868

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×