Obstarávanie

Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
84 522,00
Konečná suma(Bez DPH):
82 600,00
Zaplatené:
97.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30199770-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
19631.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.; Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: Názov a logo dodávateľa; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: Rok platnosti stravnej poukážky

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky, Jednotka: €, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,30; Technické vlastnosti: Množstvo stravných lístkov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19531; Technické vlastnosti: 2. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky, Jednotka: €, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: Množstvo stravných lístkov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19531; Technické vlastnosti: 3. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky, Jednotka: €, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,38; Technické vlastnosti: Množstvo stravných lístkov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Počet zazmluvnených prevádzok dodávateľa poskytujúcich teplé jedlá na území mesta Tornaľa, Jednotka: ks, Minimum: 7, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VAŠA Slovensko, s. r. o. 5 82 600,00 0% EUR 17. Marec 2017 133408

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×