Obstarávanie

Zabezpečenie licencií pre elektronický systém na správu registratúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 500,00
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
120.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie licencií pre používateľov systému ESSR (elektronický informačný systém na správu registratúry) s.Predmetné licencie sa využívajú v rámci systému ESSR, konkrétne pre moduly: Registratúra; Objednávateľ obstaráva licencie Fabasoft eGov Suite z dôvodu, že súčasné riešenie systému ESSR je zriadené a vybudované na tejto platforme. Objednávateľ akceptuje aj ekvivalentný softvérový produkt, pričom za ekvivalent bude považovaťsoftvérový produkt, ktorý je plne prepojiteľný a kompatibilný so súčasnou technológiou a umožňuje využiť všetky jej nastavenia bez dodatočných úprav a finančných nákladov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Licencia musí obsahovať:, Hodnota / charakteristika: jednoznačný identifikátor aplikačnej domény eGov-Suite platformy Fabasoft vo forme DomainMajorID=2145 a DomainMinorID=200; Technické vlastnosti: Licencia musí obsahovať:, Hodnota / charakteristika: informácie o použitých serverových prostriedkoch, typ procesora: CPU x64, ; Technické vlastnosti: Licencia musí byť kompatibilná s:, Hodnota / charakteristika: Microsoft Windows; Technické vlastnosti: Licencia musí byť kompatibilná s:, Hodnota / charakteristika: databázovým systémom MS SQL Server.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Fabasoft eGov Suite, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DWC Slovakia a.s. 1 21 000,00 20% EUR 7. Marec 2017 132738

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×