Obstarávanie

Lomový kameň a kamenivo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
24 877,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 877,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44900000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lomový kameň a kamenivo (s naložením na dopravný prostriedok kupujúceho) Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník:44900000-9 Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica Doplnkový slovník:44912000-6 Rôzny stavebný kameň, 14212000-0 Granuly, drvina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu, 14212300-3 Drvený a mletý kameň. Kameň bude dovážaný kupujúcim na požadovanú lokalitu podľa objednávky kupujúceho.Bolo uzatvorených viac rámcových dohôd, nákup vždy z ekonomicky najvýhodnejšieho kameňolomu (cena s dovozom na požadovanú lokalitu porovnávacia cena)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 4 19 949,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 240348
PK Doprastav, a.s. 4 4 928,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 240347

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708924/content/476475/download","filename":"Oznámenie otváranie Kritériá LK 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúd.spln.podmienok účasti 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771939/content/553357/download","filename":"Zapis z vyhod.spln.podm.účasti Lom.kameň Ostatné2016.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie lomového kameňa a kameniva 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813789/content/639260/download","filename":"559_2017-PN ft.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771899/content/553094/download","filename":"Zápisnica z otvár.ponúk Kritériá LK 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771899/content/553095/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk OSTATNÉ LK.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhod.ponúk Lomový kameň a kamenivo 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714042/content/505801/download","filename":"Inform.o výsledku vyhod.ponúk LK 2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie lomového kameňa a kameniva 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797186/content/559528/download","filename":"269_2017-PN ft.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797186/content/559529/download","filename":"373_2017-PN ft.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771941/content/553361/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ponúk KRITÉRIÁ LK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lomový kameň a kamenivo 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797340/download","filename":"SP 14.6.2016 PLZ Kameň 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797341/download","filename":"KAMEŇ 2016-Súťaž PLZ Príloha č. 1a Krycí list Prílohy 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797342/download","filename":"Príloha č 2 k súťažným podkladom Kameň 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797343/download","filename":"jed-formular Lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi - lomový kameň a drvené kamenivo 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771888/content/553042/download","filename":"Informácia RD Tradestone VYSLEDOK_VO (1).pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi - lomový kameň a drvené kamenivo 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771890/content/553048/download","filename":"1554_2016-PR ft.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962106/content/763556/download","filename":"§ 64 CEMEX Aggregates, s.r.o. - lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962090/content/763462/download","filename":"§ 64 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 1a na vyhodnotenie 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678972/content/456106/download","filename":"KAMEŇ 2016-Príloha č. 1a, Krycí list ponuky uchádzača.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného čerpania 2018 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021446/content/907519/download","filename":"§ 64 Lomový kameň a kamenivo r. 2018.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie lomového kameňa a kameniva 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797173/content/559065/download","filename":"1554_2016-PR ft.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797173/content/559066/download","filename":"1554_2016-PR ft.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962051/content/763351/download","filename":"§ 64 PK Doprastav - lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka úspešného uchádzača 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771896/content/553084/download","filename":"Lomový kameň a kamenivo_KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771943/content/553363/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods.2 LK2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×