Obstarávanie

Lomový kameň a kamenivo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
24 877,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 877,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44900000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lomový kameň a kamenivo (s naložením na dopravný prostriedok kupujúceho) Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník:44900000-9 Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica Doplnkový slovník:44912000-6 Rôzny stavebný kameň, 14212000-0 Granuly, drvina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu, 14212300-3 Drvený a mletý kameň. Kameň bude dovážaný kupujúcim na požadovanú lokalitu podľa objednávky kupujúceho.Bolo uzatvorených viac rámcových dohôd, nákup vždy z ekonomicky najvýhodnejšieho kameňolomu (cena s dovozom na požadovanú lokalitu porovnávacia cena)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 4 19 949,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 240348
PK Doprastav, a.s. 4 4 928,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 240347

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708924/content/476475/download","filename":"Oznámenie otváranie Kritériá LK 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúd.spln.podmienok účasti 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771939/content/553357/download","filename":"Zapis z vyhod.spln.podm.účasti Lom.kameň Ostatné2016.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie lomového kameňa a kameniva 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813789/content/639260/download","filename":"559_2017-PN ft.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771899/content/553094/download","filename":"Zápisnica z otvár.ponúk Kritériá LK 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771899/content/553095/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk OSTATNÉ LK.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhod.ponúk Lomový kameň a kamenivo 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714042/content/505801/download","filename":"Inform.o výsledku vyhod.ponúk LK 2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie lomového kameňa a kameniva 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797186/content/559528/download","filename":"269_2017-PN ft.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797186/content/559529/download","filename":"373_2017-PN ft.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771941/content/553361/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ponúk KRITÉRIÁ LK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lomový kameň a kamenivo 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797340/download","filename":"SP 14.6.2016 PLZ Kameň 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797341/download","filename":"KAMEŇ 2016-Súťaž PLZ Príloha č. 1a Krycí list Prílohy 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797342/download","filename":"Príloha č 2 k súťažným podkladom Kameň 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677572/content/797343/download","filename":"jed-formular Lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi - lomový kameň a drvené kamenivo 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771888/content/553042/download","filename":"Informácia RD Tradestone VYSLEDOK_VO (1).pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi - lomový kameň a drvené kamenivo 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771890/content/553048/download","filename":"1554_2016-PR ft.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962106/content/763556/download","filename":"§ 64 CEMEX Aggregates, s.r.o. - lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962090/content/763462/download","filename":"§ 64 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 1a na vyhodnotenie 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678972/content/456106/download","filename":"KAMEŇ 2016-Príloha č. 1a, Krycí list ponuky uchádzača.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného čerpania 2018 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021446/content/907519/download","filename":"§ 64 Lomový kameň a kamenivo r. 2018.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie lomového kameňa a kameniva 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797173/content/559065/download","filename":"1554_2016-PR ft.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797173/content/559066/download","filename":"1554_2016-PR ft.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962051/content/763351/download","filename":"§ 64 PK Doprastav - lomový kameň a kamenivo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka úspešného uchádzača 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771896/content/553084/download","filename":"Lomový kameň a kamenivo_KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 29. Január 2017 29. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771943/content/553363/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods.2 LK2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×