Obstarávanie

Baumit Beton B20, alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
496,80
Konečná suma(Bez DPH):
413,91
Zaplatené:
83.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44000000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Priemyselne vyrábaná suchá betónová zmes triedy C16/20 podľa STN EN 206-1 v 25 kg vreciach

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Reakcia na oheň: , Hodnota / charakteristika: A1; Technické vlastnosti: Trieda pevnosti:, Hodnota / charakteristika: C 16/20 podľa STN EN 206-1; Technické vlastnosti: Balenie:, Hodnota / charakteristika: 25 kg vrece; Technické vlastnosti: Množstvo:, Hodnota / charakteristika: 216 vriec

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Maximálna veľkosť zrna, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Pevnosť v tlaku po 28 dňoch, Jednotka: Mpa, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pevnosť v ťahu po 28 dňoch, Jednotka: Mpa, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Balenie, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Star Design, s.r.o. 2 496,70 20% EUR 2. Marec 2017 132435

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×