Obstarávanie

Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technické služby mesta Galanta
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 136,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 316,66
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu s lineárnym stlačením alebo s rotačným systémom stlačenia - rotopresom -počas maximálne 10 mesiacov (od 01.03.2017 do 31.12.2017). Ponuka musí pozostávať z ceny maximálneho nájmu počas 10 mesiacov (206 pracovných dní). Fakturácia bude vykonaná mesačne na základe počtu skutočne odpracovaných dní v danom mesiaci vychádzajúcich z merania GPS vo vozidle.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Vozidlo určené na zber TKO a separovaného odpadu - sklo, plasty, kovy, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vozidlo nesmie byť staršie ako 10 rokov, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Objem nadstavby, Jednotka: m3 , Minimum: 22, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet náprav podvozku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Počet miest v kabíne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Univerzálny vyklápač odpad. nádob, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110 l, 120 l, 240 l, 1100l; Technické vlastnosti: Monitorovací systém - kamera vzadu, monitor v kabíne vodiča, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Kompletná povinná výbava vozidla v zmysle platných noriem a predpisov, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Povinná dokumentácia vozidla - technický preukaz, platná STK A EK, mýtna jednotka s kreditom, preberací - odovzdávajúci protokol, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Motor - emisná norma EURO 5, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Vozidlo musí byť plne funkčné počas celej doby nájmu, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Výstražné oranžové svetlo, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno; Technické vlastnosti: Automatická prevodovka, Jednotka: áno, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: áno

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 1 26 780,00 20% EUR 27. Február 2017 132168

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×