Obstarávanie

Znášacia linka hárkov papiera


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum polygrafických služieb
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 666,66
Zaplatené:
74.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42991000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Znášacia linka v uvedenej konfigurácii slúži na znášanie hárkov papiera na seba a ich následné vyloženie v stohovači. Znášací modul pomocou vzduchového nakladania v rotačných sacích kolesách odoberie vrchný hárok papiera z každej naloženej stanice. Pomocou vertikálneho dopravníku hárky papiera prepraví do stohovača. Stohovač oddelí každý znášací cyklus hárkov papiera bočným odsadením, alebo hárky papiera vyloží do rovného stohu.; Stroj disponuje dokonalou elektronicky riadenou kontrolou priebehu znášania hárkov papiera pomocou infračervených snímačov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: počet nakladacích staníc v znášacom module, Hodnota / charakteristika: 10; Technické vlastnosti: Podmienky na uchádzača, Hodnota / charakteristika: Uchádzač sa musí preukázať platným certifikátom na servis ponúkaného zariadenia vystaveným na uchádzača

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Znášacia linka hárkov papiera HORIZON VAC-1000a + ST-20 (alebo ekvivalent s dodržanými technickými parametrami), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: výška naloženia hárkov v stanici znášacieho modulu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 55, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: rozmer znášaných hárkov , Jednotka: mm, Minimum: 148 x 148, Maximum: 350 x 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: rozsah gramáží papiera znášaných hárkov, Jednotka: g/m2, Minimum: 53, Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: znášací výkon pri 10 staniciach a hárku rozmeru A4 po šírke, Jednotka: hárkov/hod, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8900; Technické vlastnosti: rozmer znášaného hárku pre stohovanie, Jednotka: mm, Minimum: 128 x 182, Maximum: 320 x 450, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: napätie, Jednotka: V/Hz, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230/50; Technické vlastnosti: rozmery stroja D x Š x V, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2334 x 920 x 1962; Technické vlastnosti: Vybavenie stroja: znášací modul so zdrojom vzduchu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vybavenie stroja: stohovač, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 26 000,00 20% EUR 27. Február 2017 131733

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×