Obstarávanie

Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 291,66
Zaplatené:
80.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31400000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok ( podľa OF )
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Bezúdržbové akumulátory slúžiace k štartovaniu a prevádzke osobných automobilov, nákladných automobilov a pracovných strojov

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1 - autobatéria 12V 77Ah S5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 77; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 770; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - autobatéria 12V 55Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 420, Maximum: 550, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - autobatéria 12V 64Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 64; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 640; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - autobatéria 12V 71Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 71; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 670, Maximum: 680, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - autobatéria 12V 125Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 700, Maximum: 800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 6 - autobatéria 12V 74Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: Položka č. 7 - autobatéria 12V 85Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: Položka č. 8 - autobatéria 12V 92Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 720, Maximum: 760, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 9 - autobatéria 12V 95Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 95; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 760, Maximum: 830, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 10 - autobatéria 12V 100Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 720, Maximum: 900, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 11 - autobatéria 12V 105Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 105; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: Položka č. 12 - autobatéria 12V 135Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 135; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: Položka č. 13 - autobatéria 12V 180Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Položka č. 14 - autobatéria 6V 195Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 195; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Položka č. 15 - autobatéria 6V 165Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 165; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 900, Maximum: 950, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 16 - autobatéria 6V 180Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 800, Maximum: 900, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 17 - autobatéria 12V 145Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 145; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: Položka č. 18 - autobatéria 12V 155Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 155; Technické vlastnosti: Štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 680, Maximum: 700, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STABO, s.r.o. 5 15 950,00 20% EUR 6. Február 2017 130703

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×