Obstarávanie

Pravidelná technická a emisná kontrola vozidla kategórie N2-9ks;N3-10ks;N3G-9ks;O1-3ks;O2-3ks;M1-3ks;N2G-1ks.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71631200-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
38.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly vozidiel kategórie N2-9ks;N3-10ks;N3G-9ks;O1-3ks;O2-3ks;M1-3ks;N3-10ks. Technická a emisná kontrola sa vykoná v stacionárnom pracovisku technickej a emisnej kontroly od 15.02.2017 do 15.02.2018.; Osobitná požiadavka: stacionárne pracovisko na vykonanie TK a EK sa musí nachádzať maximálne do 10 km od sídla obstarávateľa..; Technická a emisná kontrola sa vykoná v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č.725/2004 Z.z., a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDVRR SR.; Stanica kontroly musí byť zapísaná v aktuálnom zozname "Aktuálna určená sieť STK", ktorý vydáva MDVRR SR.; Vykonávať technické a emisné kontroly vozidiel môže iba oprávnená osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na vykonávanie predmetných kontrol podľa osobitných ustanovení zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: STK a EK vozidiel kategória N2, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: STK a EK vozidiel kategória N2G, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: STK ZSP kategória O1, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: STK ZSP kategória O2, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: STK a EK vozidiel kategória M1, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: STK a EK N3G, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: STK a EK N3, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 3 000,00 0% EUR 3. Február 2017 130493

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×