Obstarávanie

Nákup akumulátorov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
43 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 250,00
Zaplatené:
60.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31431000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
335.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie nákupu akumulátorov do vozidiel. plavidiel, mechanizmov a iných zariadení.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: technické vlastnosti akumulátorov, Hodnota / charakteristika: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru, ktorý je nový, nabitý, nepoužívaný, originál, s dobou od dátumu výroby do dátumu dodania nie dlhšou ako 20 týždňov.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Akumulátor so zníženou údržbou 6 V / 165 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Akumulátor so zníženou údržbou 6 V / 195 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 12 Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 40 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 44 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 45 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 56 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 55 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 60 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 61 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 64 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 74 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 80 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Akumulator bezúdržbový 12 V / 100 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 125 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Akumulator bezúdržbový 12 V / 145 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 150 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 160 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 180 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 190 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Akumulátor bezúdržbový 12 V / 230 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STABO, s.r.o. 1 31 500,00 20% EUR 31. Január 2017 130172

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×