Obstarávanie

Dochádzkový systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35123100-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dochádzkový systém pre použitie bezkontaktných čipových kariet

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dochádzkový systém, Hodnota / charakteristika: Zariadenie na zaznamenanie príchodu a odchodu, prerušenie pracovnej doby za účelom návštevy lekára, obednej prestávky, služobnej cesty, priepustky na služobné a súkromné účely.; Technické vlastnosti: Požadované technické vlastnosti, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: automatická synchroznizácia údajov v termináli (karty, mená zamestnancov)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2 ks terminál, každý umiestnený v inom objekte v jednej sieti, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dotykový displej, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: integrovaná web - kamera pre fotenie pri zápise, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: offline mód pre prípad výpadku komunikácie so serverom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: pripojenie do LAN, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zabudovaný akumulátor pre prípad výpadku prúdu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požiadavky na software dochádzkového systému, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť evidencie príchodu, odchodu z práce a pracovných prerušení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť nastavenia pevnej a pohyblivej pracovnej doby aj rôzny pracovný čas každý deň v týždni, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: sieťová verzia - architektúra klient - server, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: podporovaný operačný systém minimálne Windows 7, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prehľadné zobrazenie stavu dochádzky na zamestnancov a dni, ideálne farebné rozlišovanie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť prezerania prístupov a zaznamenaných záberov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prehľad prítomnosti zamestnancov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: tvorba reportov vo formáte pdf a xls, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: export do SAP, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: tlač mesačného výkazu dochádzky jednotlivých zamestnancov a skupín, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: tlač výkazov pre mzdový referát, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prístup a práva spracovateľov v programe evidencie dochádzky všetkých zamestnancov pre 6 riadiacich pracovníkov, resp. personalistov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prístup zamestnancov cez www rozhranie do vlastnej evidencie dochádzky vrátane jej archívu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zaznamenávanie dochádzky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výpočet odpracovaných a neodpracovaných hodín, dní, doby za týždeň a mesiac s možnosťou nahrávania prekážok na strane zamestnanca aj zamestnávateľa oprávnenou osobou (dovolenky, PN, OČR a pod.), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: software a čítačka karíet na konfiguráciu ID kariet, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: evidencia zamestnancov, pridávanie, oprava, rušenie, archív, tlač zostáv, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prideľovanie bezkontaktných ID kariet zamestnacom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vyhodnocovanie a sledovanie aktuálnej prítomnosti zamestnancov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť nastavenia individuálneho pracovného kalendára pre jednotlivých zamestnancov a možnosť vybrať zamestnancov, ktorých dochádzka sa nespracováva podľa zaznamenaných údajov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výpočet odpracovaných hodín a evidencia nadčasov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zaznamenávanie, výpočet a rozdelenie druhov prerušenia pracovnej činnosti (automatické prepočítavanie), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zadávanie neprítomnosti do dochádzkových listov (dovolenka, OČR, PN a pod.) dopredu aj spätne pre vybraných užívateľov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výpočet nároku na stravné lístky vo forme výstupnej zostavy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: audit spracovania, zaznamenanie a prehľad ručných zásahov do dochádzkových listov, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Dochádzkový systém s možnosťou montáže na stenu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Software k dochádzkovému systému, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Bezdotykové karty, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
APIS spol. s r.o. 5 0,00 0% EUR 19. Január 2017 129543

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×