Obstarávanie

Preprava ženského hokejového družstva autobusom na domáce a zahraničné športové podujatia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Športové centrum polície
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 414,16
Zaplatené:
60.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60140000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nepravidelná autobusová doprava na vyžiadanie. Doprava z miesta a do miesta na základe objednávky objednávateľa s časovým harmonogramom.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: minimálne požiadavky na autobus a jeho vybavenie, Hodnota / charakteristika: bezpečnostné pásy, klimatizácia, audio - video; Technické vlastnosti: Presné množstvo služieb (výjazdy na zápasy a iné športové podujatia) nie je vždy možné presne určiť. Budú sa preto objednávať podľa aktuálnej potreby, od čoho sa bude následne odvíjať aj hodnota zákazky, Hodnota / charakteristika: množstvo služieb počas platnosti zmluvy sa bude odvíjať podľa predložených objednávok; Technické vlastnosti: Predpokladaný počet kilometrov na nasledujúce obdobie (I.polrok 2017) je orientačný, Hodnota / charakteristika: počet kilometrov počas platnosti zmluvy sa bude odvíjať podľa predložených objednávok; Technické vlastnosti: Dodávateľ poskytne pre dodanie služby veľkokapacitný autobus, Hodnota / charakteristika: súčasťou je samostatný batožinový priestor na prepravu hokejovej výstroje hráčiek

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: veľkokapacitný autobus, Jednotka: počet miest na sedenie, Minimum: 48, Maximum: 60, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: počet kilometrov veľkokapacitným autobusom na I. polrok 2017, Jednotka: km, Minimum: 3000, Maximum: 6000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRANSPORT a.s. 2 6 497,00 20% EUR 9. Január 2017 129216

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×