Obstarávanie

Diagnostické súpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
63 270,00
Konečná suma(Bez DPH):
57 518,18
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické súpravy sú určené pre in vitro detekciu špecifických IgE v ľudskom sére na alergény viazané na diskových nosičoch. Detekcia je založená na princípe EIA. Diagnostiké súpravy sú určené pre aplikáciu na analyzátore Hytec 288.; B/ Diagnostická súprava je určená pre analyzátor „FilmArray“ na detekciu respiračných vírusov a baktérií Coronavírus 229E, Coronavírus HKU1, Coronavírus NL63, Coronavírus OC43, Enterovírus, Rhinovírus, Influenza A, Influenza B, Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1,2,3,4, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydofila pneumoniae.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A1/ Alergénové disky – špecifický presne definovaný alergén viazaný na vhodnom disku určený pre in vitro diagnostiku šIgE naanalyzátore Hytec 288. Jednotlivé druhy alergénov sú definované podľa katalógu výrobcu., Jednotka: disk / ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15600; Technické vlastnosti: A2/ Kalibrátor (Calibrator Kit) súprava 5 kalibrátorov s definovanými balenie hodnotami určená pre kalibráciu meraní šIgE na analyzátore Hytec 288., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: A3/ Konjugát určený pre in vitro diagnostiku šIgE na analyzátore Hytec 288 (balenie á 29 ml)., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: A4/ Substrát určený pre in vitro diagnostiku šIgE na analyzátore Hytec 288 (balenie á 125 ml)., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: A5/ PNPP pre substrát, určené pre in vitro diagnostiku šIgE na analyzátore Hytec 288 (balenie á 25 tbl)., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: A6/ Zastavovací roztok určený pre in vitro diagnostiku šIgE na analyzátore Hytec 288 (balenie á 1000 ml)., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: A7/ Kontroly určené pre in vitro diagnostiku šIgE na analyzátore Hytec 288. Balenie obsahuje 2 negatívne a 2 pozitívne kontrolné séra, každé po 2 ml., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: A8/ Premývací roztok (koncentrovaný) určený pre in vitro diagnostiku balenie šIgE na analyzátore Hytec 288 (balenie á 1000 ml)., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava je určená pre aplikáciu na analyzátore FilmArray. Uvedené patogénny sú vyšetrené spoločne v úplnom automatickom režime od extrakcie DNA/RNA s následnou nested PCR a vyhodnotením výsledkov. Diagnostika musí byť určená pre biologické vzorky získané od človeka., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 63 270,00 10% EUR 14. December 2016 128047

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×