Obstarávanie

Podvozky na odvoz dreva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 156 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 156 800,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34139000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka podvozkov na odvoz dreva.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STABO, s.r.o. 2 1 156 800,00 Neuvedené EUR 10. Október 2018 240084

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Kúpna zmluva č. 6776/2017/LSR 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900336/content/701853/download","filename":"Kúpna zmluva 6776-2017-LSR - zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Marec 2017 10. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787982/content/635082/download","filename":"SP podvozky na odvoz dreva.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 6776/2017/LSR 10. November 2017 10. November 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845984/content/680313/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberacie protokoly KZ č. 6776/2017/LSR 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932754/content/727202/download","filename":"Preberacie protokoly 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856716/content/589029/download","filename":"Ponuka STABO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúry 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022306/content/909018/download","filename":"Faktúry KZ č. 6620-2018-LSR.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti II 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856704/content/589010/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia PU II.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 4853/2017/LSR 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856676/content/588973/download","filename":"Rámcová dohoda CRZ č. 4853-2017-LSR.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2017 4. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860350/content/604807/download","filename":"Sprava_o_zakazke_bez_DZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Preberacie protokoly KZ č. 6620/2018/LSR 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022305/content/909015/download","filename":"Preberacie protokoly KZ č. 6620-2018-LSR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4853/2017/LSR 27. Júl 2017 27. Júl 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúry 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932759/content/727242/download","filename":"Faktúry 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED - formulár 10. Marec 2017 10. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788028/content/635202/download","filename":"JED-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva č. 6620/2018/LSR 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberacie protokoly KZ č. 5466/2017/LSR 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932744/content/727182/download","filename":"Preberacie protokoly 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856708/content/589016/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Jún 2017 29. Jún 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 5466/2017/LSR 23. August 2017 23. August 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva č. 5466/2017/LSR 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867027/content/645248/download","filename":"Kúpna zmluva 5466-2017-LSR - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 9. Apríl 2017 9. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803408/content/605741/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856693/content/588989/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti I 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856701/content/589007/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia PU I.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúry 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932749/content/727194/download","filename":"Faktúry 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856721/content/589037/download","filename":"Ponuka TATRA TRUCKS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856687/content/588985/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Ostatné.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č. 6620/2018/LSR 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001014/content/839438/download","filename":"Kúpna zmluva č. 6620-2018-LSR - zverejnenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×