Obstarávanie

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Gemerská Poloma
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
202 975,00
Konečná suma(Bez DPH):
202 975,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144511-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Gemerská Poloma. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GROSSA NOVA s.r.o. 1 18 085,00 Neuvedené EUR 25. Február 2019 239670
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 3 37 385,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239669
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 3 15 680,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239668
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 3 19 295,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239667
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 3 112 530,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239666

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Február 2018 23. Február 2018 []
Zmluva Kúpna zmluva č. 9/2019 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026950/content/922522/download","filename":"Cast 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026941/content/922505/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026941/content/922506/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po doručení vysvetlení (2).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763756/download","filename":"Príloha č. 1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763757/download","filename":"Príloha č. 2 Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763758/download","filename":"Príloha č. 3. Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763759/download","filename":"Príloha č. 4_JED-formular_VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763760/download","filename":"Príloha č. 5 Technické požiadavky na predmet zákazky_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763761/download","filename":"Príloha č. 5 Technické požiadavky na predmet zákazky_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763762/download","filename":"Príloha č. 5 Technické požiadavky na predmet zákazky_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763763/download","filename":"Príloha č. 5 Technické požiadavky na predmet zákazky_cast_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763764/download","filename":"Príloha č. 5 Technické požiadavky na predmet zákazky_cast_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943497/content/763765/download","filename":"Súťažné podklady - Gemerská Poloma - technika.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026964/content/922539/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva časť č.5 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026962/content/922536/download","filename":"Cast 5.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č. 11/2019 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026959/content/922532/download","filename":"Cast 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA č.3 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026946/content/922516/download","filename":"Intenzifikacia triedeneho zberu v obci Gemerska Poloma.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026942/content/922507/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po EA - záverečná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA č.2 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026945/content/922513/download","filename":"Spolu celé.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA č.1 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026944/content/922511/download","filename":"Cenová ponuka Obec Gemerská Poloma.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č. 8/2019 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026949/content/922520/download","filename":"Cast 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026940/content/922504/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č. 10/2019 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026953/content/922527/download","filename":"Cast 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA č.4 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026947/content/922517/download","filename":"Ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026947/content/922518/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026947/content/922519/download","filename":"Zoznam hospodárskych subjektov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×