Obstarávanie

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šaľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
370 067,00
Konečná suma(Bez DPH):
370 067,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti: 1.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa Stavebné práce. 2.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska. 3.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity- fitnes prvky. 4.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa Revitalizácia verejnej zelene.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 44 971,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239585
HOLLSTAV, s. r. o. 4 36 351,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239584
HOLLSTAV, s. r. o. 3 90 931,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239583
HOLLSTAV, s. r. o. 3 197 814,00 Neuvedené EUR 18. Február 2019 239582

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024800/content/913965/download","filename":"Zápisnice z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke postup pre záujemcov - registrácia k zákazke 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010026/content/886486/download","filename":"POSTUP PRE ZÁUJEMCOV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Link na registráciu uchádzača do EVO systému 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040469/content/827830/download","filename":"Link na registráciu uchádzača do súťaže na predmet zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HOLLSTAV 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024805/content/914003/download","filename":"Ponuka HOLLSTAV1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024805/content/914004/download","filename":"Ponuka HOLLSTAV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024805/content/914005/download","filename":"Ponuka HOLLSTAV3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Registrácia do konvertovanej zákazky 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009574/content/884840/download","filename":"Príručky pre registráciu do konvertovanej zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Intersystem EU 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024807/content/914006/download","filename":"Ponuka Intersystem.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013312/content/892232/download","filename":"Informacia_o_vyhodnoteni_ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-Zrušenie výsledku verejného obstarávania 23. Október 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001875/content/841357/download","filename":"Informacia_o_vyhodnoteni_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001875/content/884856/download","filename":"Zrušenie výsledku verejného obstarávania.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024796/content/913962/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026133/content/809024/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Pittel+Brausewetter 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024804/content/914001/download","filename":"Ponuka Pittel+Brausewetter1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024804/content/914002/download","filename":"Ponuka Pittel+Brausewetter2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - odkaz na link 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021284/content/807150/download","filename":"Súťažné podklady odkaz na link.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č. 97/2019 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025525/content/916845/download","filename":"HOLLSTAV prvky detského ihriska.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017954/content/902013/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Úprava súťažných podkladov - elektronická komunikácia 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040517/content/827831/download","filename":"Úprava súťažných podkladov týkajúcej sa spôsobu komunikácie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení podmienok účasti 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024797/content/913963/download","filename":"Zápisnice splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 96/2019 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025524/content/916844/download","filename":"HOLLSTAV stavebné práce.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 99/2019 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025527/content/916847/download","filename":"Swietelsky-Slovakia zeleň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Swietelsky 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024802/content/913979/download","filename":"Ponuka Swietelsky1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024802/content/913980/download","filename":"Ponuka Swietelsky2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024802/content/913981/download","filename":"Ponuka Swietelsky3.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva č. 98/2019 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025526/content/916846/download","filename":"HOLLSTAV fitnes prvky.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×