Obstarávanie

OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia projektu OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ. Priestorové členenie areálu zostane z veľkej časti zachované. Areál bude doplnený o malé ihrisko s gumeným liatym povrchom pre vybíjanú, prehadzovanú a volejbal na ploche v súčasnosti určenej pre vrhy guľou. Ostatné funkcie ostávajú zachovalé, s prípadnými miernymi posunmi voči pôvodným polohám. Tie sú zadefinované v rámci jednotlivých objektov v projektovej dokumentácii a sprievodných správach spracovaných pre jednotlivé objekty

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003595/content/712414/download","filename":"Vyzva_na_predkladanie_ponuk_9094_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie č.1 prilohy c. 1 SP_PD 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015566/content/804900/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_9094_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava vyzvy č. 1 - lehoty 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014532/content/829123/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_9094_WYP.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 1 - Súťažné podklady - lehoty 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014536/content/829124/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_9094_WYP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Február 2019 15. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018022/content/916271/download","filename":"Správa § 24.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014568/content/894690/download","filename":"Informácia o výsledku § 54 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 15. Február 2019 15. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018016/content/902113/download","filename":"Zapisnica_KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018016/content/902114/download","filename":"Zapisnica z elektronickej aukcie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica_podmienky účasti 15. Február 2019 15. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018014/content/902109/download","filename":"02_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018014/content/902110/download","filename":"03_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek_po vyvsetleni c. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018014/content/902111/download","filename":"04_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek_Športfinal.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a prílohy súťažných podkladov 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003602/content/712428/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_9094_WYP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 15. Február 2019 15. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018013/content/902108/download","filename":"01_Zapisnica_z otvárania .pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×