Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 224,06
Zaplatené:
70.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
1300000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť objednávateľovi združené služby dodávky zemného plynu, t. j. dodávku dohodnutého množstva energie v plyne do odberných miest v množstvách uvedených v technickej špecifikácii podľa jednotlivých tarifných skupín po dobu 24 mesiacov a zabezpečenie distribúcie plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete – prenos plynu, distribúciu plynu a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné služby“), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. ; Prevažná časť odberu zemného plynu je určená na vykurovanie, malé množstvo na ohrev TÚV.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Začiatok plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta), Hodnota / charakteristika: 01.01.2017, 00:00 hod.; Technické vlastnosti: Koniec plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta), Hodnota / charakteristika: 31.12.2018, 24:00 hod.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná celková spotreba na celé zmluvné obdobie 24 mesiacov pre všetky uvedené odberné miesta , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1300000; Technické vlastnosti: Počet odberných miest, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto - POD SKSPPDIS000110101725, tarifa M2 , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15000; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto - POD SKSPPDIS000110101726, tarifa M8 , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400000; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto - POD SKSPPDIS000110101727, tarifa M6 , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100000; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto - POD SKSPPDIS000210208474, tarifa M3 , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30000; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto -POD SKSPPDIS000910800696, tarifa M5, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75000; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto - POD SKSPPDIS000920056254, tarifa M3, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 42 268,88 20% EUR 12. December 2016 127797

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×