Obstarávanie

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti BOZP a OPP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 148,39
Konečná suma(Bez DPH):
5 825,33
Zaplatené:
33.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80510000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
balík služieb
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Hodnota / charakteristika: Komplexný výkon bezpečnostno technických služieb v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Technické vlastnosti: 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Hodnota / charakteristika: a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa BOZP. Vedenie predpísanej dokumentácie, odborná, kontrolná a poradenská činnosť, spolupráca pri šetrení pracovného úrazu (PÚ), ; Technické vlastnosti: 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Hodnota / charakteristika: vykonanie oznamovacej povinnosti pri vzniku registrovaného PÚ zabezpečovanie školení BOZP.; Technické vlastnosti: 2. Ochrana pred požiarmi (OPP), Hodnota / charakteristika: Komplexný výkon služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a iných všeobecne ; Technické vlastnosti: 2. Ochrana pred požiarmi (OPP), Hodnota / charakteristika: záväzných právnych predpisov týkajúcich sa PO. Vedenie predpísanej dokumentácie, zabezpečovanie protipožiarnej preventívnej činnosti, poradenskej činnosti, zabezpečovanie školení z predpisov o OPP.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 73; Technické vlastnosti: Kontrola požiarneho hydrantu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: Tlaková skúška požiarnej hadice, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29; Technické vlastnosti: Kontrola požiarnych uzáverov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Kontrola požiarnych klapiek, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: Tlaková skúška PHP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 73; Technické vlastnosti: Bezpečnostno technické služby BOZP a služby OPP, Jednotka: mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Počet pracovísk - Bratislava, Modra-Harmónia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
3J s. r. o. 7 6 990,40 20% EUR 9. December 2016 127671

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×