Dodávateľ

BDO Audit, spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BDO Audit, spol. s r. o.

IČO: 44455526

Adresa: Pribinova 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3485

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2020

Záznam platný do: 22. Jún 2023

Posledná zmena: 23. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 371 660,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 311 760,00 EUR 1 1
2020 59 900,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 371 660,00 371660.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 311 760,00 311760.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 53 910,00 53910.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 990,00 5990.0 EUR 2019 Služby Áno 1
+421257106666


pilat@bdoslovakia.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alena Sermeková
Adresa:
Albína Brunovského 4 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lýdia Koumalová
Adresa:
Sása 392 Lehnice 93037
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Gunda
Adresa:
Grösslingová 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lýdia Koumalová
Adresa:
Sása 392 Lehnice 93037
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. August 2019
Záznam do:
10. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lýdia Koumalová
Adresa:
Sása 392 Lehnice 93037
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
29. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Monika Babincová
Adresa:
Mierová 183 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. November 2017
Záznam do:
29. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Monika Babincová
Adresa:
Mierová 183 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
8. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimir Simon
Adresa:
Grösslingová 40 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
8. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Gunda
Adresa:
Grösslingova 2479/8 Bratislava 811 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Simon
Adresa:
Grösslingová 4131/40 Bratislava 811 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lýdia Koumalová
Adresa:
Sása 392 Lehnice 93037
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Monika Babincová
Adresa:
Mierová 183 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Krivak & Co, s. r. o.
Adresa:
Gajova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81000

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.08.2019 do: 10.07.2020

StiahniZáznam platný od: 29.11.2018 do: 13.08.2019

StiahniZáznam platný od: 8.11.2017 do: 29.11.2018

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 8.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×