Dodávateľ

VOLITA+, s.r.o.

Oravská Lesná
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VOLIT+, s.r.o.

IČO: 44748574

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 214, Námestovo

Registračné číslo: 2017/1-PO-E3523

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Január 2017

Záznam platný do: 30. Január 2020

Posledná zmena: 31. Január 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 45 927,19 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 45 927,19 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 9 499,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 16 000,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 3 409,90 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 14 050,00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 168,96 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 2 799,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 170,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové dvere, zámky, kovania Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 22 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 690,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie do nákladných vozidiel a mechanizmov. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 275,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 821,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Pojezdala
Adresa:
Jasenovská Oravská Lesná 02957
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. November 1994
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Október 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anton Tabačák Ph.D.
Adresa:
Hlavná Oravský Biely Potok 02742

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.10.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×