Dodávateľ

KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o.

Štefanov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o.

IČO: 31418171

Adresa: , Štefanov

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2222

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Február 2020

Záznam platný do: 10. Február 2023

Posledná zmena: 12. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 2 358,22 EUR 6 6
2018 50 277,51 EUR 19 19
2019 18 641,61 EUR 4 4
2020 99 398,40 EUR 10 10
2021 806,66 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 2 358,22 EUR 6 6
2018 50 277,51 EUR 19 19
2019 18 641,61 EUR 4 4
2020 99 398,40 EUR 10 10
2021 806,66 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 168 645,33 168645.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 183,33 183.33 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 178,75 178.75 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 899,99 899.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 575,00 1575.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykonanie kontroly požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 217,00 217.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323,00 323.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly protipožiarnych zariadení Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a tlakové skúšky prenosných a pojazdných HP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350,00 4350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 420,00 2420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenosné hasiace prístroje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 135,00 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pojazdné hasiace prístroje CO2 S 2x30 a práškové P50 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 727,00 5727.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 123,00 28123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ročná periodická kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 765,00 765.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšoky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 977,44 1977.44 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 499,38 4499.38 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 735,82 5735.82 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a oprava prenosných a pojazdných HP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 660,00 3660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 063,56 22063.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrola - revízia prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,00 112.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenosné a pojazdné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 288,46 66288.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 273,00 273.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 687,50 687.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenosné a pojazdné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 081,62 3081.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410,00 410.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 840,10 840.1 EUR 2020 Služby Nie 1
Ručné prenosné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825,35 825.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné a pojazdné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 996,32 44996.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 260,00 1260.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hydrantové skrinky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220,00 220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×