Dodávateľ

Quatro LM, s.r.o.

Liptovský Mikuláš
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Quatro LM, s.r.o.

IČO: 36431991

Adresa: Kláštorná 829/25, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8224

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Jún 2018

Záznam platný do: 11. Jún 2021

Posledná zmena: 20. Jún 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 907,32 EUR 5 5
2018 22 107,13 EUR 6 6
2019 22 980,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 907,32 EUR 5 5
2018 22 107,13 EUR 6 6
2019 22 980,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 23 354,98 EUR
Slovenské národné múzeum 1 109,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 4 498,80 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 23 031,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
elektródy, skrutky, brúsny papier Slovenské národné múzeum 170,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové úchytky a kovové ložiskové plnovýsuvy bez doťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 065,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací element /Konfirmát 5x50/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové a spojovacie kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 8 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 791,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací element /Konfirmát 5x50/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytkové a spojovacie kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 14 688,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 549,46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytkové a spojovacie kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 14 070,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací element /Konfirmát 5x50/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytkové a spojovacie kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 359,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 496,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytkové a spojovacie kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 23 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×