Dodávateľ

MHM computer Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MHM computer Slovakia, s.r.o.

IČO: 35777460

Adresa: Jaskový rad 189, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6208

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. September 2017

Záznam platný do: 7. September 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 46 850,00 EUR 3 3
2018 270 000,00 EUR 3 3
2019 84 000,00 EUR 1 1
2020 68 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 46 850,00 EUR 3 3
2018 270 000,00 EUR 3 3
2019 84 000,00 EUR 1 1
2020 68 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 468 850,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonfigurácia a nastavenie end user performance monitoringu aplikácie Truck Data Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reinštalácia softvéru dynaTrace pre end user performance monitoring aplikácie PORTÁL Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 999,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia aplikačného monitoringu pre proces schvaľovania faktúr Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maintanance a on site support pre aplikačný monitoring Dynatrace Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Integrácia monitoringu a nastavenie kolektorov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií softvéru Dynatrace pre monitoring aplikácií informačného systému KIS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 199 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maintanance a on site support pre aplikačný monitoring Dynatrace Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 84 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Maintanance a on site support pre aplikačný monitoring Dynatrace Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 68 000,00 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 12 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Miloschewsky
Adresa:
Diabasová 15 Praha 5 15500
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Miloschewsky
Adresa:
Na jahodách 13 Praha 4 14800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Miloschewsky
Adresa:
Diabasová 15 Praha 5 15500
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Október 2017
Záznam do:
18. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 6.10.2017 do: 18.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×